เกาะติดลพบุรี
รมว.พม. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว และมอบของขวัญปีใหม่ให้ผู้สูงอายุในจังหวัดลพบุรี

วันที่ 20 ธ.ค. 2557 )

             วานนี้(19 ธันวาคม 2557) เวลา13.30 น. พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโพตลาดแก้วและเป็นประธานในพิธีเปิดและมอบอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ รวมทั้งมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวกับผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน จำนวน 50 ราย และผ้าห่มกันหนาว จำนวน 300 ผืน ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้การต้อนรับ

              พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว กล่าวว่า จาการเยี่ยมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุในวันนี้ ทำให้กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ทราบว่าศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโพตลาดแก้วมีการพัฒนาการทำงานที่ก้าวหน้า สามารถขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมและบริการได้อย่างครอบคลุมเพื่อการดูแลผู้สูงอายุทั้งภายในและภายนอกศูนย์ทั้งผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง และผู้สูงอายุทั่วไป ทำให้ผู้สูงอายุของชุมชนโพตลาดแก้วมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งทุกภาคส่วนได้ช่วยกันขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุจากนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง

                 พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว กล่าวต่อไปว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้สูงอายุประมาณ 8,970,740 คน และคาดว่าในปี พ.ศ.2570 จำนวนผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นถึง 16,000,000 คน นั่นหมายความว่าประเทศไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ จึงได้ดำเนินการให้มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ จำนวน 878 แห่งขึ้นทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้สูงอายุและชุมชนได้มีศูนย์รวมในการจัดกิจกรรมและบริการแบบครบวงจรตอบสนองปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุได้ครอบคลุมทุกมิติ

จำนวนคนอ่าน 103 คน จำนวนคนโหวต 0 คน