เกาะติดลพบุรี
จังหวัดลพบุรีประกอบพิธีทำบุญเมืองลพบุรี ประจำปี 2557

วันที่ 20 ธ.ค. 2557 )

           วานนี้ ( 19 ธันวาคม  2557 ) เวลา 18.00 น.ที่ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ(หน้าสถานีรถไฟ) อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีทำบุญเมืองลพบุรี ประจำปี 2557  ซึ่งวัตถุประสงค์หลักในการจัดงานทำบุญเมืองลพบุรี  เพื่อ เน้นย้ำความสำคัญของพุทธศาสนสถานที่เป็นหัวใจของเมือง คือ พระศรีรัตนมหาธาตุ พร้อมรำลึกถึงพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ทรงประทานพระธรรมคำสั่งสอนให้มนุษย์เห็นความสำคัญ  และยึดหลักการมีชีวิต 3 ประการ คือ  หลักปฏิจจสมุปบาท (สิ่งทั้งหลายเป็นปัจจัยอิงอาศัยกัน)  หลักอริยสัจ (การใช้ปัญญาแก้ไขปัญหาชีวิต) และหลักของกรรม (การพึ่งพาตน)  อีกทั้งยังเป็นการอุทิศบุญถวายเพื่อเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในเดือนแห่งการเฉลิมพระชนมพรรษา  พร้อมกับสร้างความเป็นสิริมงคลแก่เมืองและประชาชนลพบุรีในโอกาสเถลิงศกใหม่   พร้อมกันนี้ได้มีพิธีถวายผ้าพระบฏห่มพระศรีรัตนมหาธาตุเพื่อเป็นพุทธบูชา และเวียนเทียนสมโภชพระศรีรัตนมหาธาตุ อีกด้วย      

               สำหรับการทำบุญเมืองลพบุรี จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2542 โดยหลวงพ่อถม หรือพระครูโสภณธรรมรัตน์ อดีตเจ้าอาวาสวัดเชิงท่า  ผู้เป็นพระสงฆ์ที่ประชาคมชาวลพบุรีให้ความเคารพ  นับถือ  และศรัทธาเป็นอย่างสูง เป็นผู้ดำริจัดงานทำบุญเมืองขึ้น  ซึ่งปีนี้มีกำหนดการตรงกับวันศุกร์ที่ 19  ธันวาคม 2557  ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 15  โดยการจัดงานครั้งนี้  ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากชาวเมืองลพบุรี โดยมีวัดเชิงท่า  และชมรมอนุรักษ์โบราณวัตถุสถานและสิ่งแวดล้อม จังหวัดลพบุรี เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดงาน

จำนวนคนอ่าน 98 คน จำนวนคนโหวต 0 คน