เกาะติดลพบุรี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรในพื้นที่ห่างไกลอำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี

วันที่ 26 ก.พ. 2558 (จำนวนคนอ่าน 86 คน)

             วานนี้ (25 กุมภาพันธ์ 2558) เวลา 10.30 น  พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานในพิธีพระราชทานความช่วยเหลือ ในโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือแก่ครอบครัวเด็กหญิงนภาพร สิงห์พิมพ์ ราษฎรตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ และครอบครัวนางสาวจันทิมา  นิลเกษ ราษฎรตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ซึ่งได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ และได้รับพระราชทานความช่วยเหลือ ทุนประกอบอาชีพการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม และสิ่งของพระราชทาน 
              ต่อจากนั้น องคมนตรี พร้อมด้วย ผู้แทนสำนักราชเลขาธิการ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ได้ร่วมกันมอบถุงพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จำนวน 600 ถุง ให้แก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี ณ โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร อำเภอสระโบสถ์  จังหวัดลพบุรี 
              ในการนี้ ยังได้นำหน่วยแพทย์พระราชทานจากโรงพยาบาลรามาธิบดี ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มาให้การรักษาพยาบาล และบริการด้านทันตกรรมแก่ราษฎรในพื้นที่ รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ อาทิ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สำนักงานอัยการสูงสุด ได้มาร่วมให้บริการด้านกฎหมายและให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯอีกด้วย

จำนวนคนอ่าน 87 คน จำนวนคนโหวต 0 คน