เกาะติดลพบุรี
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขทอดผ้าป่าและเปิดตึกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลชัยบาดาล

วันที่ 27 ก.พ. 2558 (จำนวนคนอ่าน 99 คน)

            วานนี้( 26 กุมภาพันธ์ 2558) เวลา 10.00 น. นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานทอดผ้าป่าสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์และเปิดตึกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลชัยบาดาล จังหวัดลพบุรีซึ่ง เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ มีแพทย์เฉพาะทางหลายสาขา มีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ มีประสบการณ์ ทำให้มีศักยภาพรองรับผู้ป่วยได้หลากหลาย   ประกอบกับโรงพยาบาลชัยบาดาล ตั้งอยู่บนพื้นที่ที่มีเส้นทางหลวงหลัก เส้นทางระหว่างอำเภอ เส้นทางระหว่างหมู่บ้านเชื่อมโยงถึงกันได้อย่างสะดวก คล่องตัว ดังนั้นด้วยปัจจัยดังกล่าวข้างต้นถือเป็นจุดแข็ง ที่ทำให้โรงพยาบาลชัยบาดาลเป็นโรงพยาบาลชุมชนที่สามารถรองรับผู้ป่วยได้อย่างครอบคลุม จึงทำให้มีประชาชนมาขอใช้บริการเป็นจำนวนมาก อาคารผู้ป่วยนอกที่มีอยู่เดิมเป็นอาคารขนาดเล็กทำให้เกิดความแออัด ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วยไม่ได้รับความสะดวก สบาย

             ต่อมาสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2554 ให้โรงพยาบาลชัยบาดาล ดำเนินการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ผ่าตัด คลอดและสำนักงาน เป็นอาคาร 3 ชั้น วงเงินค่าก่อสร้าง 76,800,000 บาท (เจ็ดสิบหกล้านแปดแสนบาทถ้วน) พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,585 ตารางเมตร เป็นอาคารที่ติดตั้งระบบอำนวยความสะดวก ระบบทางการแพทย์มาด้วย  ทำให้โรงพยาบาลชัยบาดาลมีขนาดใหญ่ขึ้น มีแพทย์เฉพาะทางมาประจำมากขึ้น และมีประชาชนมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก แต่เครื่องมือแพทย์ยังมีจำนวนไม่พอเพียง ประกอบกับปี พ.ศ.2558 เป็นปีมงคล ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมายุ  87 พรรษา จึงจัดทำบุญทอดผ้าป่ามหากุศล สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลชัยบาดาล ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปพร้อมกันด้วย

            ในพิธีการทางสงฆ์ ได้รับความเมตตาเป็นอย่างยิ่งจากพระเดชพระคุณท่าน สมเด็จพระพุฒาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก กรรมการมหาเถรสมาคม วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร

ได้เสด็จมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ .
จำนวนคนอ่าน 100 คน จำนวนคนโหวต 0 คน