เกาะติดลพบุรี
ผบ.หน่วยบัญชาการสงคราพิเศษ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงองค์ “สมเด็จพระนารายณ์มหาราช”เพื่อประดิษฐาน ณ อุทยานประวัติศาสตร์สมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม จ.ประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 27 ก.พ. 2558 (จำนวนคนอ่าน 218 คน)

         ที่ วงเวียนเทพสตรี (อนุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช) อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พลโท เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงองค์ "สมเด็จพระนารายณ์มหาราช” เพื่อความเป็นสิริมงคล และนำไปประดิษฐาน ณ อุทยานประวัติศาสตร์สมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม ภายในพื้นที่ของกองทัพบก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธี

            สำหรับ อุทยานประวัติศาสตร์สมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม กองทัพบกได้ดำเนินการจัดสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบูรพกษัตริย์ 7 พระองค์โดยพิจารณาคัดเลือกพระมหากษัตริย์แต่ละยุคสมัย ตั้งแต่สุโขทัย จนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งพระนามแต่ละพระองค์เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้แก่ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระนารายณ์มหาราช สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สำหรับเป็นสถานที่เคารพสักการะ เป็นอนุสรณ์แห่งความรำลึกและสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติ เทิดทูน ยกย่อง และประกาศเกียรติคุณขององค์พระมหากษัตริย์ไทย ให้เป็นประจักษ์ต่ออนุชนรุ่นหลัง โดยรูปแบบของพระบรมราชานุสาวรีย์ จะจัดสร้างในลักษณะพระอิริยาบถทรงยืน ความสูงเฉลี่ยไม่เกิน 15 เมตร 80 เซนติเมตร หล่อด้วยโลหะสำริดนอก นอกจากนี้สถานที่แห่งนี้ยังใช้เป็นสถานที่กระทำพิธีที่สำคัญของกองทัพบก และรับรองบุคคลสำคัญจากต่างประเทศ ในโอกาสที่มาเยือนกองทัพอย่างเป็นทางการ อีกทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเรียนรู้ท่งประวัติศาสตร์สำหรับกำลังพล ครอบครัวของกองทัพบก ตลอดจนประชาชนทั่วไป อีกด้วย

จำนวนคนอ่าน 219 คน จำนวนคนโหวต 0 คน