เกาะติดลพบุรี
สมาคมผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนลพบุรี ร่วมกับชมรมนักเขียนนักข่าวลพบุรี จัดกิจกรรมทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล และอุทิศส่วนกุศลให้แก่สื่อมวลชนที่ล่วงลับ เนื่องในวันนักข่าว ประจำปี 2558

วันที่ 5 มี.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 130 คน)

              วันนี้( 5 มีนาคม 2558) เวลา 10.00 น. สมาคมผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนจังหวัดลพบุรี ร่วมกับชมรมนักเขียนนักข่าวลพบุรี จัดกิจกรรมทำบุญถวายภัตตราหารเพลแด่พระสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล และทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่สื่อมวลชนที่ล่วงลับไปแล้วและได้เคยทำคุณประโยชน์ให้กับจังหวัดลพบุรีในอดีตที่ผ่านมา เนื่องใน "วันนักข่าว” ประจำปี 2558 โดยมี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานนำผู้ประกอบอาชีพสื่อสารมวลชนทุกแขนงทั้งหนังสือพิมพ์ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ผู้จัดการบริษัทฯ พ่อค้า ประชาชนกว่า 100 คน  ร่วมพิธีทำบุญถวายภัตราหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน 12 รูป ณ วัดสำราญ ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี   ทั้งนี้ นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้แก่ หน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น และบุคคลดีเด่นที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม ในรอบปี 2557 จำนวน 5 ราย อีกด้วย

                ในโอกาสนี้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลพบุรี ได้ร่วมจัดโครงการ "สื่อมวลชนสัมพันธ์” โดยมี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และพันเอก ปรีชาชาญ เกตุหิรัญ รองหัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการด้านความมั่นคง ร่วมบรรยายให้ความรู้แก่สื่อมวลชนที่มาร่วมพิธี เพื่อมุ่งเน้นให้สื่อมวลชนแขนงต่างๆ นำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง มีแหล่งข่าวที่ชัดเจนสามารถยืนยันได้ เพื่อการขจัดปัญหาข้อขัดแย้งในสังคม อีกทั้งส่งเสริมให้สื่อมวลชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆที่กระทบกับความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย และต้องการให้สื่อมวลชนได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการนำเสนอข่าวสารและการแก้ไขข่าวสารที่ไม่ชัดเจนหรือข่าวสารที่ทำให้เกิดข้อขัดแย้งในสังคม อย่างไร

จำนวนคนอ่าน 131 คน จำนวนคนโหวต 0 คน