เกาะติดลพบุรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่ตรวจจุดบริการ สั่งการทุกหน่วยเพิ่มมาตรการเข้ม รองรับการเดินทางกลับของประชาชนหลังวันหยุดยาวช่วงเทศกาลปีใหม่

วันที่ 3 ม.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 95 คน)

        วันนี้(3 มกราคม 2559) เวลา 10.00 น. นายภานุแย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ได้ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมนำสิ่งของมามอบให้แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครที่ประจำในแต่ละจุดตรวจบริการประชาชนและจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ ที่จุดตรวจหลักในอำเภอโคกสำโรงและอำเภอเมืองลพบุรี โดยแต่ละจุดมีการเตรียมการให้บริการเป็นอย่างดี

           ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวว่า ขณะนี้ประชาชนและนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เริ่มทยอยเดินทางกลับหลังจากวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่  จึงได้สั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกพื้นที่ปฏิบัติการเข้มเพื่อป้องกันเหตุที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะการกวดขันตรวจวัดแอลกอฮอล์ การขับรถเร็ว การตัดหน้ากระชั้นชิด การเมาแล้วขับ ที่สำคัญคือการเล่นโทรศัพท์มือถือขณะขับรถ พร้อมทั้งให้จุดตรวจจุดสกัดท้องถิ่นต่างๆ จัดทำป้ายเตือนหรือป้ายสัญลักษณ์ในบริเวณจุดเสี่ยงและจุดอันตราย เพื่อเตือนผู้ขับขี่ยานพาหนะให้ใช้ความระมัดระวังเพิ่มขึ้น  ส่วนการจราจร ในช่วงเดินทางกลับ พบว่าทั้งถนนสายหลักและสายรอง เริ่มมีประชาชนเริ่มทยอยเดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานครมากขึ้น ปริมาณรถยังไม่มากนัก การจราจรคล่องตัว โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ คอยอำนวยความสะดวก

           อนึ่ง การดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 จังหวัดลพบุรี ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่ 5 ของการณรงค์ช่วง 7 วันอันตราย ซึ่งในวันนี้ได้มีการประชุมเพื่อรายงานสถานการณ์ของทุกอำเภอในจังหวัดลพบุรีเพื่อนำมาวิเคราะห์สถานการณ์ และหาแนวทางแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นก่อนลงพื้นที่ตรวจติดตาม

จำนวนคนอ่าน 96 คน จำนวนคนโหวต 0 คน