เกาะติดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี เริ่มเคาะประตูบ้าน บริษัท ห้างร้าน เพื่อรณรงค์แต่งไทย ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2559

วันที่ 8 ม.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 260 คน)

                วันนี้(8 มกราคม 2559) เวลา 09.00 น.นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ร่วมแต่งไทยสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เดินรณรงค์เชิญชวนชาวลพบุรีพร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง อันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีนายวรวิทย์  วงศ์สุวรรณ อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดลพบุรี นางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถาบันการศึกษา จำนวนกว่า 200 คน เข้าร่วมเดินรณรงค์เชิญชวนชาวลพบุรีพร้อมใจแต่งไทยทั้งเมืองทั่วตัวเมืองลพบุรี เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2559  ครั้งที่ 30 ซึ่งจังหวัดลพบุรีกำหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 13 ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์  และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรี ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี 

จำนวนคนอ่าน 261 คน จำนวนคนโหวต 0 คน