เกาะติดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ “คุณลุงผู้ว่าฯและหัวหน้าส่วนราชการ พบนักเรียน นักศึกษา” ณ โรงเรียนเมืองใหม่ (ชะลอราษฎร์รังสฤษฏ์)

วันที่ 12 ม.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 163 คน)

             วันนี้(12 มกราคม 2559)  เวลา 08.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และภาคเอกชน ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา กล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพสกนิกรที่ดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ร่วมกับคณะ ครู นักศึกษา โรงเรียนเมืองใหม่ (ชะลอราษฎร์รังสฤษฏ์) อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ตามโครงการ "คุณลุงผู้ว่าฯ และหัวหน้าส่วนราชการพบนักเรียน นักศึกษา” ของศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับนักเรียน และการสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

          นอกจากจะร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงกับนักศึกษาแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ยังได้พูดคุยกับนักศึกษาและให้ข้อคิด ข้อปฏิบัติโดยการนำหลักของศีลมาใช้ในชีวิตประจำวัน เพราะศีล 5 เป็นจุดเริ่มต้นของการทำความดีที่นำความสุขมาสู่สังคม และสามารถช่วยแก้ไขปัญหาสังคมได้ ทั้งปัญหายาเสพติด ปัญหาท้องไม่พร้อม การทะเลาะวิวาท หรือการติดเกมส์ได้  และได้เน้นย้ำถึงค่านิยมเพื่อประเทศไทยเข้มแข็ง 12 ประการ รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมีความสามัคคีปรองดอง พร้อมทั้งมอบสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาจำนวน 5 ทุน และอุปกรณ์การกีฬาสำหรับนักศึกษาด้วย

จำนวนคนอ่าน 164 คน จำนวนคนโหวต 0 คน