เกาะติดลพบุรี
จ.ลพบุรี จัดกิจกรรมเดินรณรงค์แต่งไทย “ชาวลพบุรีพร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง”ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2559

วันที่ 15 ม.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 325 คน)

            วันนี้ (15 มกราคม 2559 )  เวลา 09.00 น.ที่ สวนราชานุสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการเดินรณรงค์แต่งไทย "ชาวลพบุรีพร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง”ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2559 โดยมีหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน จำนวน 3,000 คน พากันแต่งกายด้วยชุดไทยย้อนยุคในสมัยกรุงศรีอยุธยา ในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและชุดไทยประยุกต์ ออกเดินรณรงค์ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี เพื่อเป็นการเชิญชวนให้ชาวลพบุรีรวมพลังแต่งชุดไทยทั้งเมือง ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม ถึง 21 กุมภาพันธ์ 2559 นี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศวิถีไทยในการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ที่จะจัดขึ้นระหว่าง 13 - 21 กุมภาพันธุ์ 2559 ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมืองลพบุรี และเพื่อให้เมืองลพบุรีย้อนสู่อดีตในสมัยแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์จริง การแต่งไทยทั้งเมืองเป็นเอกลักษณ์ของงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและเป็นจุดสนใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวมากขึ้น

               สำหรับการแต่งกายไทย ถือว่าเป็นการอนุรักษ์ และส่งเสริมความเป็นเอกลักษณ์และความเป็นชาติไทย เพราะเครื่องแต่งกาย เป็นสิ่งที่บรรพบุรุษของเราได้คิดค้นและสืบทอดกันมาเป็นสิ่งที่เราควรภาคภูมิใจ ชาวจังหวัดลพบุรีจึงรวมพลังในการแต่งไทยทั้งเมือง เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด  เป็นการแสดงออกซึ่งความร่วมมือกันระหว่างส่วนราชการ ภาคเอกชน องค์กรต่างๆและประชาชนในจังหวัดลพบุรี จึงขอเชิญประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ มาเยี่ยมเยือนจังหวัดลพบุรีได้ตามวันดังกล่าว

จำนวนคนอ่าน 326 คน จำนวนคนโหวต 0 คน