เกาะติดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี ได้จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน มกราคม 2559

วันที่ 28 ม.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 187 คน)

           วันนี้(28 มกราคม 2559) เวลา 09.30 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน มกราคม 2559 พร้อมด้วย นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจังหวัดลพบุรี นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรเอกชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี สำหรับการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ได้จัดเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองท้องถิ่น ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนชาวลพบุรี

                สำหรับการประชุมในวันนี้ นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานในที่ประชุม ได้แจ้งในที่ประชุมทราบหลายเรื่อง มีเรื่องที่สำคัญได้แก่ การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อที่สำคัญ /การสรุปสถานการณ์น้ำ /การจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2559 /การจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2559 /กิจกรรมขี่จักรยานแต่งชุดไทย จากวงเวียน สู่เวียงวัง และผลการดำเนินงานตามโครงการมาตรการที่สำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ในที่ประชุมได้แนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาใหม่ จำนวน 5 คน อาทิ นางสาวเนาวรัตน์ วัฒนชอบ แรงงานจังหวัดลพบุรี นางสาวเกตุธริน ไชยศรี ประกันสังคมจังหวัดลพบุรี นางสาวสุวรรณา ลีลาเทพินทร์ จัดหางานจังหวัดลพบุรี นายมนู วังข้าว ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลพบุรี และนายธีรพล สกุลรักษ์ นายอำเภอท่าวุ้ง

              ก่อนการประชุม มีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่สถานประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานประกอบการที่ถูกต้องตามกฎหมายมาโดยตลอด จำนวน 1 โล่ และพิธีมอบป้ายสนับสนุนโครงการ "ผู้ว่าฯพานายอำเภอ ผู้ปกครอง กินข้าวเที่ยงกับนักเรียน”จากผู้ประกอบการให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี จำนวน 4 ราย 

จำนวนคนอ่าน 188 คน จำนวนคนโหวต 0 คน