เกาะติดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการบรรพชาสามเณร เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมพรรษา 61 พรรษา

วันที่ 4 เม.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 127 คน)

            วันนี้ (4 เมษายน 2559) เวลา 12.30 น. ที่วัดเสาธงทอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ปกครอง และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธีบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมพรรษา 61 พรรษา อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ในการเผยแผ่คำสอนทางพระพุทธศาสนาแก่เยาวชนไทย  พระสงฆ์กับเยาวชนยังได้ทำกิจกรรมทางพุทธศาสนาร่วมกันด้วย  และฝึกหัดอบรมเด็กเยาวชนให้เป็นบุคคลที่ดีต่อสังคมในอนาคตต่อไป  โดยมี พระครูประภัสร์ สุตคุณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเสาธงทอง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในปีนี้มีนักเรียนจาก 13 โรงเรียนในเขตอำเภอเมืองลพบุรี เข้าร่วมบรรพชาจำนวน 80 คน  ระยะเวลาที่บรรพชา รวมเวลา 10 วัน ระหว่างวันที่ 4 – 14 เมษายน 2559

           การบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 7 ในการ "บรรพชาสามเณร เยาวชน ต้นกล้าคุณธรรม” ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในท้องถิ่น ผู้นำชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ส่งบุตรหลานเข้าบรรพชาเป็นอย่างดี โดยมีวิทยากร ทั้งฆราวาส ภิกษุ และผู้ทรงคุณวุฒิ มาให้ความรู้ฝึกทักษะต่างๆ เพื่อได้เรียนรู้หลักธรรมทั้งทางพระพุทธศาสนาและสาระทางโลกเป็นบางส่วน เพื่อจะได้น้อมนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

จำนวนคนอ่าน 128 คน จำนวนคนโหวต 0 คน