เกาะติดลพบุรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำถวายราชสดุดี รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรี เนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

วันที่ 6 เม.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 113 คน)

               วันนี้(6 เมษายน 2559) เวลา 09.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานนำหัวน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ร่วมประกอบ พิธีถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ณ มณฑลพิธีชั่วคราว ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี พร้อมทั้ง วางพานพุ่มถวายราชสักการะ และอ่านถวายอาศิรวาทราชสดุดี แด่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรม ต่อพระปฐมบรมจักรีวงศ์ และสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ในพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ ซึ่งแต่ละพระองค์ ล้วนทรงพระปรีชาพิเศษสามารถในพระราชกิจ เหมาะแก่กาลสมัย จำเดิมตั้งแต่พระปฐมกษัตริย์ได้ทรงปลูกฝังความมั่นคงให้แก่ราชอาณาจักรไทย แล้วรัชกาลต่อมาก็ทรงทำนุบำรุงบ้านเมือง ด้วยการสร้างสรรค์วัฒนธรรมทุกสาขา ทรงเชิดชูพระบวรพุทธศาสนา และสั่งสมความมั่งคั่งสมบูรณ์แก่ประเทศ สืบช่วงกันโดยลำดับ ครั้นถึงสมัยที่ไทยต้องติดต่อกับโลกภายนอก ก็ทรงดำเนินรัฎฐาภิบาล นโยบายสุขุมคัมภีรภาพ รักษาเอกราชของชาติมาได้โดยตลอด พร้อมกับทรงเร่งรัดสร้างความเจริญเช่นอารยชาติ เป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศในปัจจุบัน และทรงสร้างความเจริญรุ่งเรืองในด้านต่างๆ นานัปการ ดังนั้นในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประชาชนทั้งหลายต่างมีความปรีดาปราโมทย์ที่สามารถตั้งบ้านเมืองเป็นอิสระสถาพร สืบมาจนถึงตราบเท่าทุกวันนี้

จำนวนคนอ่าน 114 คน จำนวนคนโหวต 0 คน