เกาะติดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

วันที่ 8 เม.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 115 คน)

             วันนี้(8 เมษายน 2559) ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี สำนักศิลปกรที่ 4 ลพบุรี กรมศิลปกร ได้จัดกิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2559 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2559  โดยมีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ  เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่องานศิลปวัฒนธรรม ทรงปลูกฝังให้ชาวไทยรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมไว้เป็นสมบัติอันล้ำค่าของชาติ โดยมีกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์วัดพระศรีมหาธาตุ โดยการปลูกต้นไม้หายากในเขตโบราณสถานสำคัญ จำนวน 62 ต้น  กิจกรรมบำรุงรักษา ถากถางกำจัดวัชพืช การขุดปรับพื้น ณ วิหารเก้าห้อง วัดพระศรีมหาธาตุเพื่อดำเนินการตรวจสอบหลักฐานทางโบราณคดีให้มีความสมบูรณ์ขึ้น

                 ส่วนอีกหนึ่งกิจกรรม ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี โดยมีข้าราชการในสังกัดและครอบครัว ภาคีเครือข่าย สื่อมวลชน และประชาชนชาวลพบุรี จำนวนกว่า 300 คน ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งปวง เสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย เพื่อความผาสุกร่มเย็นของประชาชน 

จำนวนคนอ่าน 116 คน จำนวนคนโหวต 0 คน