เกาะติดลพบุรี
จ.ลพบุรี เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาล สงกรานต์ ปี 2559

วันที่ 11 เม.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 98 คน)

       เช้าวันนี้ (11 เมษายน 2559)  เวลา 09.30 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2559 จังหวัดลพบุรี ภายใต้ชื่อว่า "สงกรานต์ปลอดภัย ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย สร้างวินัยจราจร” ณ บริเวณหน้าหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พร้อมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดลพบุรี จัดตั้งจุดตรวจและบริการตามมาตรการ 1ร. 2ส. 3ข. 4ม.(10 รสขม) ทั่วจังหวัดลพบุรีโดยบูรณาการร่วมกับทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน อาสาสมัครในพื้นที่  พร้อมนี้ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2559 ระดับจังหวัดขึ้น ณ ห้องพระปรางค์สามยอด ศาลกลางจังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่  11 – 17  เมษายน  2559 จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินผลและปรับกลยุทธ์การดำเนินการเป็นประจำในเวลา09.00น.และมอบหมายหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจทุกอำเภอ

              ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวว่า เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางจังหวัดจะเน้น 6 มาตรการหลัก ประกอบด้วย มาตรการด้านบริหารจัดการ / ด้านบังคับใช้กฎหมาย / ด้านสังคม / ด้านวิศวกรรมจราจร / ด้านการประชาสัมพันธ์ และด้านการแพทย์ฉุกเฉิน กู้ชีพ กู้ภัย  โดยมีเป้าหมายการดำเนินงาน ให้สามารถลดจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้บาดเจ็บ  จำนวนผู้เสียชีวิต ให้เหลือน้อยที่สุด เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

              ขณะที่ทางด้านตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี ได้เริ่มกวดขัน  คุมเข้มวินัยการจราจร ด้วยการตั้งด่าน  ตรวจจับความเร็ว  และแจกเอกสารแผ่นพับให้แก่ผู้ใช้รถ ใช้ถนน เพื่อแนะนำในด้านการขับขี่ปลอดภัย  และกฎหมายด้านการจราจร ตลอดจนเส้นทางและจุดให้บริการต่างๆ เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน

จำนวนคนอ่าน 99 คน จำนวนคนโหวต 0 คน