เกาะติดลพบุรี
ประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจและจุดบริการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2559

วันที่ 12 เม.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 108 คน)

          วันนี้ ( 12 เมษายน 2559 ) เวลา 11.00 น. นางสวามินี อิสระทะ ประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่ เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของจุดตรวจและจุดบริการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2559 ของจังหวัดลพบุรี โดยได้ตรวจเยี่ยมจุดตรวจและจุดบริการให้บริการประชาชนในเขตอำเภอโคกสำโรง จำนวน 3 จุด คือ จุดที่ 1 จุดตรวจและให้บริการประชาชน บริเวณบ้านวังขอนขว้าง ตำบลวังขอนขว้าง จุดที่ 2 จุดตรวจและให้บริการประชาชนบริเวณสี่แยกวังเพลิง ตำบลวังเพลิง และจุดที่ 3 เป็นจุดบริการ/ด่านชุมชน ที่หน้า อบต.ห้วยโป่ง ตำบลห้วยโป่ง พร้อมได้มอบน้ำดื่มและสิ่งของ ให้กับเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจตรวจ เพื่เป็นขวัยและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

           นางสวามินี อิสระทะ ประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งมีวันหยุดติดต่อกันหลายวันทำให้ประชาชนที่เดินทางไปประกอบอาชีพในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่นๆ เดินทางกลับภูมิลำเนา โดยเฉพาะจังหวัดลพบุรี ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวอยู่หลายแห่ง ส่งผลให้มีปริมาณการใช้รถใช้ถนนเพิ่มมากขึ้นจากช่วงเวลาปกติหลายเท่าตัว โดยเฉพาะเส้นทางหลวงสายหลัก ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านการจราจรติดขัด เป็นเหตุให้มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุสูงกว่าช่วงเวลาปกติ ทำให้สูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก ซึ่งจังหวัดลพบุรีได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ตลอดมา โดยได้มอบหมายให้หน่วยงานในจังหวัดทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกันรณรงค์ เพื่อให้การเกิดอุบัติเหตุลดลงกว่าในปีที่ผ่านมา

จำนวนคนอ่าน 109 คน จำนวนคนโหวต 0 คน