เกาะติดลพบุรี
รวมพลังสตรี จ.ลพบุรี เนื่องใน “วันสตรีสากล” ประจำปี 2560

วันที่ 8 มี.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 81 คน)

วันที่ 8 มีนาคม 2560  เวลา 10.00 น. นายภานุ  แย้มศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานอ่านสาร พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาส "วันสตรีสากล” ประจำปี 2560และเปิดงานวันสตรีสากลจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2560 "ละโว้ มีน้ำใจ ใส่ใจสังคม” ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมลพบุรีอินน์ อำเภอเมืองลพบุรี  โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี ร่วมกับสมาคมพัฒนาสตรีละโว้  และคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดลพบุรี  ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติสตรีที่มีผลงานดีเด่นการในการช่วยเหลือพัฒนาชุมชน สังคม ประเทศ และส่งเสริมให้องค์กรสตรีได้เข้ามามีส่วนร่วม และเป็นแกนหลักในการพัฒนาในทุกๆ ด้าน ตลอดจนเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง   ทั้งนี้องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 8 มีนาคมของทุกปี เป็นวันสตรีสากล  เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของสตรี ให้เกียรติและเคารพในสิทธิอันชอบธรรมในการดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน

          ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้แก่สตรีดีเด่นระดับอำเภอ จำนวน 11 อำเภอ    และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จำนวน 40 รายและเยี่ยมชมผลงานและนิทรรศการของกลุ่มสตรี  ในโอกาสนี้ นางนวลจันทร์  แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีพร้อมด้วยผู้แทนคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดลพบุรี   ได้เดินทางไปยังโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล  เพื่อร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนอีกด้วย./

 

  สุภาวดี สมศรี

  ส.ปชส. ลพบุรี

จำนวนคนอ่าน 82 คน จำนวนคนโหวต 0 คน