เกาะติดลพบุรี
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จ.ลพบุรีร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆ จัดกิจกรรม "รวมพลังหมอต้นไม้ คืนความสุขให้สังคม"

วันที่ 16 มี.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 42 คน)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) ร่วมกับหน่วยงานต่างๆในจังหวัดลพบุรี ร่วมจัดกิจกรรม "รวมพลังหมอต้นไม้ คืนความสุขให้สังคม" เพื่ออนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ในเมือง และสร้างจิตสำนึกรักต้นไม้ เป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล 

       สำหรับกิจกรรม "รวมพลังหมอต้นไม้ คืนความสุขให้สังคม" มีวัตถุประสงค์เพื่อตกแต่งต้นไม้บริเวณวงเวียนพระนารายณ์ และตามแนวถนนจนถึงสะพาน 7 ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญ และถนนสายหลักของจังหวัดลพบุรี ให้เกิดความร่มรื่น สวยงาม สร้างทัศนียภาพที่ดี ให้กับประชาชนที่สัญจรไปมา และยังเป็นการเผยแพร่วิธีการตัดแต่งต้นไม้ที่ถูกต้องตามหลักรุกขกรรมศาสตร์ให้กับหน่วยงานราชการในอำเภอเมืองลพบุรี โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีการตัดแต่งต้นไม้ที่ถูกต้องให้กับหน่วยงานราชการต่างๆ จำนวน 18 แห่งไปแล้ว เพื่อให้สามารถดำเนินการตัดลิดรอนกิ่งไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และในวันนี้ (14 มีนาคม 2560) เวลา 09.45 น. ที่บริเวณ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ ซึ่งทีมงานตัดต้นไม้ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี จะร่วมกับทีมงานตัดต้นไม้ของหน่วยงานราชการต่างๆ เช่น เทศบาลเมืองลพบุรี เทศบาลตำบลท่าศาลา เทศบาลตำบลเขาสามยอด องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ทางหลวงและทางหลวงชนบทจังหวัดลพบุรี ร่วมกันตัดแต่งต้นไม้บริเวณวงเวียนพระนารายณ์ จนถึงสะพาน 7 ให้เกิดความสวยงาม มีสุขภาพแข็งแรง ไม่สร้างปัญหาให้กับสิ่งก่อสร้างหรือระบบส่งจ่ายไฟฟ้า   ในการเปิดตัวกิจกรรม"รวมพลังหมอต้นไม้ คืนความสุขให้สังคม" ครั้งนี้ นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และนายจตุธรรม เรืองจุติโพธิ์พาน ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี ได้ขึ้นกระเช้าเพื่อสาธิตวิธีการตัดลิดรอนกิ่งไม้ด้วย 

จำนวนคนอ่าน 43 คน จำนวนคนโหวต 0 คน