เกาะติดลพบุรี
ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี สนธิกำลังทุกภาคส่วนดูแลอำนวยความสะดวกประชาชนตลอดเทศกาลสงกรานต์ 2560

วันที่ 31 มี.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 76 คน)

วันที่  31 มีนาคม   2560 เวลา  16.00 น. ที่บริเวณหน้าที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี   พลตำรวจตรีฏิษพจน์  อิศรางกูร  ณ  อยุธยา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมก่อนเทศกาลสงกรานต์ 2560  เนื่องด้วยในช่วงวันที่ 13 – 17 เมษายน 2560 เป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560 ซึ่งเป็นวันหยุดติดต่อกันเป็นเวลาหลายวัน  ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของประชาชนชาวไทย ซึ่งจะมีการจัดงานประเพณีทำบุญและงานรื่นเริงต่างๆ ประกอบกับประชาชนจำนวนมากนิยมเดินทางกลับภูมิลำเนาในต่างจังหวัด หรือเดินทางท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ทำให้มีปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มสูงขึ้นกว่าช่วงปกติ  เกิดปัญหาจราจรติดขัดในบางพื้นที่และอาจเกิดปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

        การปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมในครั้งนี้ เพื่อกวดขันจับกุมบุคคล กลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับอาวุธปืน  เครื่องกระสุนปืน  อาวุธสงครามและวัตถุระเบิด  รวมทั้งมือปืนรับจ้าง ยาเสพติด ผู้มีอิทธิพลหรือผู้มีพฤติการณ์กระทำผิดลักษณ์เป็นกลุ่มแก๊งค์ และผู้เกี่ยวข้องกับธุรกิจเงินกู้นอกระบบ ความผิดเกี่ยวกับสถานบริการที่เข้าข่ายการค้ามนุษย์ในรูปแบบต่างๆ  ความผิดเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์  การแข่งรถในทางสาธารณะ  ตลอดจนดูแลรักษาความปลอดภัยตามสถานที่จัดกิจกรรมงานรื่นเริงต่างๆ  รวมไปถึงการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร การป้องกันอุบัติเหตุทางถนน  โดยบูรณาการกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนในลักษณะยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง ใช้กลไกประชารัฐเป็นแนวทางการดำเนินงานในพื้นที่ และนำมาตรการด้านกายภาพ ด้านพาหนะ ด้านการสัญจร ด้านการบังคับใช้กฎหมาย และมาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ โดยจะดำเนินงานอย่างเข้มข้น  จริงจังและต่อเนื่อง ควบคู่กับการณรงค์ประชาสัมพันธ์และสร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนด้านการขับขี่ปลอดภัย  และการมีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์  ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ภายใต้คำขวัญ "ขับรถดีมีน้ำใจรักษาวินัยจราจร” ทั้งนี้ ได้สนธิกำลังจากบุคลากรของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย ข้าราชการทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน อาสาสมัครภาคประชาชน อาสาสมัครมูลนิธิ รวมกำลังปฏิบัติงาน 644 นาย.

 

สุภาวดี  สมศรี

ส.ปชส.ลพบุรี ข่าว

จำนวนคนอ่าน 77 คน จำนวนคนโหวต 0 คน