เกาะติดลพบุรี
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนกับคำถาม 4 ข้อของนายกรัฐมนตรี ย้ำไม่ชี้แนะใดๆ ในการแสดงความคิดเห็นของประชาชน

วันที่ 9 มิ.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 120 คน)

วันที่ 7  มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น.  ที่ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี  นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรีและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ  โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจาก 11 อำเภอเข้าร่วมประชุม   เพื่อติดตามผลการดำเนินการแก้ไขปัญหา/เรื่องร้องเรียนของประชาชนผ่านศูนย์ดำรงธรรม  โดยได้ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนที่ยังค้างดำเนินการ โดยเน้นการดำเนินการให้มีความชอบธรรมทั้งฝ่าย   ผู้ถูกร้องและผู้ร้อง และให้ประสานงานในส่วนอื่นๆ เช่น ศูนย์ยุติธรรมชุมชน เพื่อให้ความช่วยเหลือ  พร้อมทั้งให้ดำเนินการในเชิงรุกเพื่อคลี่คลายข้อขัดแย้งให้ได้โดยเร็ว โดยเฉพาะเรื่องที่มีการทูลเกล้าถวายฎีกา ให้รีบดำเนินการแก้ไขเป็นอันดับแรก

          รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี  ย้ำให้ศูนย์ดำรงธรรมทุกอำเภอเตรียมความพร้อมในการเปิดให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นต่อคำถาม 4 ข้อของนายกรัฐมนตรี ที่จะเริ่มในวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560 นี้  โดยเจ้าหน้าที่ไม่ต้องอธิบายคำถามทั้ง 4 ข้อ ตามแนวทางของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ต้องการเพียงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเท่านั้น  โดยทางอำเภอจะประชาสัมพันธ์จุดรับแสดงความคิดเห็นให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง  และสรุปรายงานให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทราบอย่างไม่เป็นทางการผ่านช่องทางการสื่อสาร Application Line และรวบรวมเอกสารรายงานส่งต่อไป

         ประชาชนที่ประสงค์จะร่วมแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นคำถาม 4 ข้อของนายกรัฐมนตรี  ขอให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรีและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทั้ง 11 อำเภอ เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2560
จำนวนคนอ่าน 121 คน จำนวนคนโหวต 0 คน