เกาะติดลพบุรี
อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี บูรณาการกับทุกภาคส่วนจัดกิจกรรม "ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา"

วันที่ 9 มิ.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 81 คน)

วันที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00 น. นายณรงค์ ชัยจำรัส นายอำเภอสระโบสถ์ พร้อมด้วย ร.อ.ภานุชัย พรมมินทร์ ทหารชุดรักษาความสงบที่1 ส่วนที่1 ร.31พัน2รอ. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลมหาโพธิ  กำลังพลทหารจากกองพลาธิการส่งกำลังทางอากาศ และประชาชนบ้านกระดานเลื่อน หมู่ที่ 5 ต.มหาโพธิ  ร่วมกันทำกิจกรรมกำจัดผักตบชวาตามโครงการ "ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใสไร้ผักตบชวา ปี60" ณ คลองหลังวัดกระดานเลื่อน ม.5 ต.มหาโพธิ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี โดยผักตบชวาที่ได้ มีจำนวน 30 ตัน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 200 คน

       สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ให้กับประชาชน ถึงผลเสียของผักตบชวาและวัชพืช ตลอดจนสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาแหล่งน้ำของตนเองเพื่อความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหา ซึ่งผักตบชวาและวัชพืชได้สร้างปัญหาให้กับประชาชนเป็นอย่างมาก เช่น ส่งผลกระทบต่อการสัญจรทางน้ำ การทำมาหากินในแหล่งน้ำ การระบายน้ำ  ดังนั้นการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชจะต้องมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืนให้แม่น้ำลำคลอง  แหล่งน้ำให้อยู่คู่กับหมู่บ้าน และประชาชนตลอดไป

จำนวนคนอ่าน 82 คน จำนวนคนโหวต 0 คน