เกาะติดลพบุรี
นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจโครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและวางท่อระบายน้ำ คสล. เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนประชาชน ที่ จ.ลพบุรี

วันที่ 17 มิ.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 140 คน)

วันนี้ (17 มิถุนายน 2560) นายวิษณุ  เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่ตรวจโครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 4 ต.ท่าศาลา อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายอำเภอเมืองลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าศาลา และประชาชน ร่วมให้การต้อนรับ

           สำหรับโครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 4 ต.ท่าศาลา อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี เป็นโครงการที่เทศบาลตำบลท่าศาลาขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรองนายกรัฐมนตรี(นายวิษณุ  เครืองาม) โครงการนี้เป็นการแก้ปัญหาการระบายน้ำภายในหมู่บ้านปรีดาวิลเลจ ต.ท่าศาลา อ.เมืองลพบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยเป็นระยะเวลายาวนานและส่งผลให้เกิดน้ำท่วมในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลท่าศาลาและพื้นที่ใกล้เคียง โดยในฤดูฝนจะมีน้ำหลากจากภูเขาและลำห้วยต่างๆ ไหลมารวมกันอยู่ที่หมู่บ้านปรีดาวิลเลจ ส่งผลให้น้ำระบายไม่ทันและเกิดน้ำท่วมในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลท่าศาลาและพื้นที่ใกล้เคียง เนื่องจากท่อระบายน้ำเดิมมีขนาดเล็ก ใช้งานมานานปี ยากแก่การบำรุงรักษา ทำให้ไม่มีประสิทธิภาพในการระบายน้ำ หากมีปริมาณน้ำที่เกินกว่าการควบคุมก็จะเกิดการเอ่อล้นอย่างรวดเร็ว  ซึ่งโครงการนี้จะช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจำนวน 130 ครัวเรือน ส่วนมากเป็นประชาชนทั่วไป และแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งมีบ้านพักอาศัยในบริเวณนั้น เป็นการป้องกันเหตุอุทกภัยและลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนด้วย

         โอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีและคณะ ได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ พระที่นั่งไกรสรสีหราชหรือพระที่นั่งเย็น และกราบไหว้หลวงพ่อโต วัดเสาธงทอง พระคู่บ้านคู่เมืองลพบุรีด้วย 

จำนวนคนอ่าน 141 คน จำนวนคนโหวต 0 คน