เกาะติดลพบุรี
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดงาน "ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นสัญจร 2017 ครั้งที่ 3" ที่จังหวัดลพบุรี

วันที่ 24 มิ.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 116 คน)

วันนี้ (24 มิถุนายน 2560) เวลา 11.00 น. นายวีระศักดิ์ กิติวัฒน์ ที่ปรึกษาด้านต่างประเทศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดงานคาราวาน ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นสัญจร 2017 ครั้งที่ 3 จังหวัดลพบุรี ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน อำเภอเมืองลพบุรี เป็น 1 ใน 12 จังหวัดเป้าหมาย ซึ่งเป็นกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล และความสำคัญของการก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ให้ประชาชนในส่วนภูมิภาคได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ตามนโยบายของรัฐบาลในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อนและผลักดันเศรษฐกิจของประเทศให้มีการพัฒนาไปสู่อนาคตที่แข็งแกร่งและยั่งยืน โดยมีนายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ซึ่งงาน"ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นสัญจร 2017"เป็นการนำขบวนคาราวานดิจิทัลและศูนย์ดิจิทัลเคลื่อนที่ ออกตะเวนไปภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศ จำนวน 12 จังหวัด

       โดยงานนี้จัดขึ้นวันที่ 24-25 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 - 20.00 น. ณ สรรพสินค้าโรบินสัน สาขาลพบุรี กิจกรรมภายในงาน "ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นสัญจร 2017" มีการจัดนิทรรศการให้ความรู้โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในศูนย์ดิจิทัลชุมชนเคลื่อนที่ การบรรยายพิเศษจากวิทยากรมาให้ความรู้ด้านเศรษฐกิจดิจิทัล การทำตลาดออนไลน์หรือ e-Commerce การให้บริการe-Government และบริการ e-Health ให้ทันกับโลกปัจจุบัน รวมถึงให้ความรู้ด้านการใช้สื่อออนไลน์ในเชิงสร้างสรรค์ และประสบการณ์ด้านการขายสินค้าผ่านอินเตอร์เน็ตด้วย พร้อมแจกของรางวัลอีกมากมาย โดยงานนี้ไม่เก็บค่าเข้าร่วมงาน

จำนวนคนอ่าน 117 คน จำนวนคนโหวต 0 คน