เกาะติดลพบุรี
สคบ.ร่วมกับ พาณิชย์ลพบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจห้างร้านจำหน่ายสังฆภัณฑ์ ช่วงเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

วันที่ 7 ก.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 67 คน)

วันนี้(7 กรกฎาคม 2560) เวลา 09.30 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดลพบุรี ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลพบุรี และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่ออกตรวจติดตามและขอความร่วมมือสถานประกอบการ ห้างร้านต่างๆ ในพื้นที่อำเภอเมืองลพบุรี ให้แสดงป้ายราคาสินค้า และฉลากรายการสินค้า ชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมและสินค้าอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้มาตรฐานและมีฉลากรายการสินค้าที่ถูกต้อง เพื่อให้ประชาชนได้ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ มีความเหมาะสมกับราคา และมีความปลอดภัยจาการซื้อสินค้า เพื่อไปประกอบพิธีสำคัญทางศาสนาช่วงเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560

        จากการออกตรวจติดตามร้านจำหน่ายชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมและสินค้าอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ในตลาดเขตเทศบาลเมืองลพบุรี และห้างร้านต่างๆในเขตอำเภอเมืองลพบุรี  ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี พบว่าส่วนใหญ่ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย แต่พบว่ามีบ้างบางรายที่ไม่ติดป้ายแสดงราคาสิ่งของภายในชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม ทางเจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำและขอความร่วมมือจากผู้จำหน่ายสินค้าและผู้ประกอบการ ให้แสดงป้ายราคาสินค้า ติดป้ายแสดงวันที่ เดือน ปีที่ผลิต วันหมดอายุ และห้ามขายสินค้าใกล้ที่มีระยะเวลาใกล้หมดอายุในชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมและสินค้าอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ที่ไม่มีคุณภาพ เพราะอาจเกิดอันตรายต่อผู้อื่นได้ และเพื่อความเป็นธรรมแก่ประชาชนด้วย 

จำนวนคนอ่าน 68 คน จำนวนคนโหวต 0 คน