เกาะติดลพบุรี
รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เชิญถุงยังชีพพระราชทานและเยี่ยมเยียนผู้ประสบอุทกภัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี

วันที่ 11 ก.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 67 คน)

วันที่ 8 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงพระกรุณาโปรดให้ ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง  จันทรางศุ  รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ เชิญถุงยังชีพพระราชทาน โดยนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ เป็นผู้แทนรับมอบเพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี ณ ศาลาการเปรียญ วัดมหาโพธิ (มะ-หา-โพด) หมู่ 7  ตำบลมหาโพธิ  อำเภอสระโบสถ์  จังหวัดลพบุรี  โดยอำเภอสระโบสถ์ประสบเหตุอุทกภัยเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคมที่ผ่านมา จากภาวะฝนตกหนักต่อเนื่อง  มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 1 ตำบล 5 หมู่บ้าน คือ หมู่ 1 ถึงหมู่ 4 และหมู่ 7 ตำบลมหาโพธิ  บ้านเรือนได้รับผลกระทบประมาณ 1,000 หลัง พื้นที่การเกษตร จำนวน 5,000 ไร่  โดยขณะนี้น้ำได้ลดลงเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเกือบทุกพื้นที่

           โอกาสนี้ ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ได้ถวายถุงยังชีพแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 50 รูป  และมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัย จำนวน 980 ครัวเรือน พร้อมเยี่ยมเยียนบ้านเรือนและมอบถุงยังชีพพระราชทานให้แก่ราษฎร จำนวน  13 ราย เพื่อปลอบขวัญและให้กำลังใจให้กับผู้ประสบภัยด้วย

จำนวนคนอ่าน 68 คน จำนวนคนโหวต 0 คน