เกาะติดลพบุรี
ผู้ว่าฯลพบุรี นำประชาชนชาวลพบุรี ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์เนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

วันที่ 11 ก.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 96 คน)

วันนี้(11 กรกฎาคม 2560) เวลา 07.00 น. ที่ บริเวณพระที่นั่งพิมานมงกุฎ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการทหาร ตำรวจ พ่อค้า และประชาชน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 56 รูป โดยมีพระภาวนาสมคุณ รองเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี เป็นประธานสงฆ์ เนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พระผู้มีคุณูปการอเนกอนันต์ที่ส่งเสริมให้จังหวัดลพบุรี เป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรม การศาสนา การทูต และอีกหลากหลายด้านที่พระองค์ทรงสร้างไว้ให้กับชาวจังหวัดลพบุรี และประเทศไทย

           สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ได้ขึ้นเสวยราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่ 27 แห่งกรุงศรีอยุธยา เสวยราชย์ที่กรุงศรีอยุธยาได้ประมาณ 10 ปี จึงทรงมีพระราชดำริให้สถาปนาเมืองเก่า คือ เมืองลวธานี หรือ ลพบุรี ในปัจจุบัน เป็นราชธานีที่สอง และเสด็จแปรพระราชฐานมาประทับที่ลพบุรีเป็นประจำทุกปี ปีละประมาณ 8 เดือน และเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พุทธศักราช 2231 สิริพระชนมายุได้ 56 พรรษา ยังความวิปโยคโศกสลดแก่ปวงชนชาวไทย สุดจะพรรณนาได้

จำนวนคนอ่าน 97 คน จำนวนคนโหวต 0 คน