เกาะติดลพบุรี
จ.ลพบุรี จัดโครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีและหัวหน้าส่วนราชการ พบนักเรียน นักศึกษา” ณ โรงเรียนลำสนธิวิทยา

วันที่ 21 ก.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 62 คน)

       วันนี้ (21 กรกฎาคม 2560) เวลา 08.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา ร่วมกับคณะ ครู นักเรียน โรงเรียนลำสนธิวิทยา อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี ตามโครงการ "ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดลพบุรี พบนักเรียน นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560” ของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ ในการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ตลอดจนนำความรู้แนวคิด สร้างเป็นเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เข้มแข็งและยั่งยืนในสถานศึกษา

นอกจากจะร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงกับนักเรียนแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ยังได้พูดคุยกับนักเรียน ในเรื่องต่างๆ อาทิ ขอให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นคนลพบุรี ที่เป็นจังหวัดประวัติศาสตร์และมีเอกลักษณ์ของจังหวัด เช่น วังนารายณ์ ศาลพระกาฬ ดินสอพอง ลิง ทุ่งทานตะวัน และการแต่งกายชุดไทย  ขอให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม กระทำความดี เช่นช่วยเหลือผู้อื่น เสียสละเพื่อส่วนรวม รักษาความสะอาดของสถานที่สาธารณะ และให้นักเรียนกำหนดเป้าหมายของชีวิตในอนาคต ซึ่งในปัจจุบันมีอาชีพใหม่ๆมากมายให้นักเรียนเลือก  พร้อมทั้งมอบสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนจำนวน 20 ทุน และอุปกรณ์การกีฬาสำหรับนักเรียนด้วย

จำนวนคนอ่าน 63 คน จำนวนคนโหวต 0 คน