เกาะติดลพบุรี
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานหญ้าเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบอุทกภัยใน จ.ลพบุรี

วันที่ 1 ส.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 85 คน)

ด้วยกรมปศุสัตว์ ได้รับพระบรมราชานุญาตจาก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ให้ดำเนินการแจกจ่ายหญ้าพระราชทานช่วยเหลือชาวบ้านในจังหวัดที่ประสบอุกภัย โดยในวันนี้ (1 สิงหาคม 2560) เวลา 09.30 น. ที่บริเวณด่านกักกันสัตว์ลพบุรี เลขที่ 77 หมู่ 10 ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีรับมอบหญ้าพระราชทาน และปล่อยขบวนรถบรรทุกหญ้าพระราชทานเพื่อนำไปช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอลำสนธิ

     ทั้งนี้ จากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ซึ่งได้เกิดอุทกภัยในพื้นที่อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี ก่อให้เกิดความเดือดร้อนและผลกระทบต่อประชาชน ตลอดจนสัตว์เลี้ยงในพื้นที่เป็นจำนวนมาก การเกิดอุทกภัยในครั้งนี้ ส่งผลกระทบต่อครัวเรือนเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ 4 ตำบล 14 หมู่บ้าน ประกอบด้วย ตำบลลำสนธิ จำนวน 5 หมู่บ้าน ตำบลกุดตาเพชร จำนวน 1 หมู่บ้าน ตำบลหนองรี จำนวน 5 หมู่บ้าน และตำบลซับสมบูรณ์ จำนวน 3 หมู่บ้าน ครัวเรือนเกษตรกรได้รับผลกระทบ 142 ครัวเรือน โค(โคเนื้อ,โคนม) จำนวน 2,882 ตัว สุกร จำนวน 700 ตัว และแพะ จำนวน 230 ตัว

       สำหรับหญ้าพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันนี้เป็นหญ้าแพงโกล่าแห้ง จำนวน 750 ฟ่อน 15 ตัน นำไปแจกจ่ายให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบใน 2 พื้นที่ คือ พื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลลำสนธิ เกษตรกรจำนวน 6 ราย โคนมจำนวน 120 ตัว โคเนื้อ 16 ตัว และพื้นที่หมู่ที่ 7 ตำบลหนองรี เกษตรกรจำนวน 37 ราย โคนม432 ตัว โคเนื้อ 25 ตัว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ พร้อมกันนี้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรียังได้มอบเครื่องเวชภัณฑ์ จำนวน 40 ชุดให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคด้วย

        ซึ่งก่อนหน้านี้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรีร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอลำสนธิ ด่านกักกันสัตว์ลพบุรี หน่วยโคนมเคลื่อนที่(DHHU) สำนักงานปศุสัตว์เขต๑ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการดูแลสุขภาพโคนมในพื้นที่อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรีที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ซึ่งขณะนี้ การช่วยเหลือโคนมภายหลังน้ำลดของเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยในสังกัดของกรมปศุสัตว์ได้จัดหาเต้นท์ชั่วคราวเพื่อให้โคนมได้อาศัยเป็นคอกชั่วคราว เพื่อหลบแดด หลบฝน รวมทั้งมีมุ้งกันยุงและแมลงรบกวน จัดหาน้ำสะอาด หญ้าแห้ง แร่ธาตุและวิตามินบำรุงสุขภาพโคนม จัดหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่เข้าไปตรวจรักษาโคนมที่เจ็บป่วย อาทิ เป็นไข้ ปอดบวม เต้านมอักเสบฯลฯ อีกด้วย

จำนวนคนอ่าน 86 คน จำนวนคนโหวต 0 คน