เกาะติดลพบุรี
ผู้ว่าฯลพบุรี พร้อมผู้บังคับการกองบิน 2 หารือหาแนวทางการแก้ไขฟื้นฟูพื้นที่น้ำท่วม อ.ชัยบาดาล พร้อมขึ้นเฮลิคอปเตอร์ ตรวจสอบเส้นทางน้ำ

วันที่ 1 ส.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 120 คน)

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 11.00 น. ที่โรงเรียนวัดโพธิ์งาม ตำบลหนองยายโต๊ะ อำเภอชัยบาดาล นายภานุ  แย้มศรี   ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี  พร้อมด้วยนาวาอากาศเอกเจษฎา แท่งทองคำ ผู้บังคับการกองบิน 2 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ กำลังพลของกองบิน 2 ลพบุรี ที่ได้เข้าช่วยเหลือฟื้นฟูโรงเรียนวัดโพธิ์งาม ต.หนองยายโต๊ะ ในช่วงที่เกิดสถานการณ์อุทกภัย โดยได้ร่วมปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางการแก้ไขฟื้นฟู  และรับฟังบรรยายสรุปพื้นที่เสียหายของโรงเรียน โดยมีนายศรีชัย ตันฑะโสภณ นายอำเภอชัยบาดาล และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมหารือ

          ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้แนะนำว่า ประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้แนวสันเขา ซึ่งเป็นต้นทางของน้ำ ควรตั้งกลุ่มสื่อสารผ่าน Line Application เพื่อใช้ในการแจ้งระดับน้ำฝนและระดับน้ำในแม่น้ำ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการป้องกันและบรรเทาความเสียหายที่เกิดจากน้ำที่หลากมาอย่างกะทันหัน เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือน พื้นที่การเกษตร และพื้นที่ปศุสัตว์ให้น้อยที่สุด

          จากนั้น นายภานุ  แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนาวาอากาศเอกเจษฎา  แท่งทองคำ ผู้บังคับการกองบิน 2 ได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ เพื่อตรวจสอบเส้นทางน้ำ และพื้นที่ ที่เคยเกิดน้ำท่วมเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ของพื้นที่ อ.ลำสนธิ และ ต.หนองยายโต๊ะ ต.นาโสม ต.บัวชุม ของอ.ชัยบาดาล ก่อนไหลลงแม่น้ำป่าสัก พบว่าระดับน้ำได้ลดลงจนถึงระดับปกติแล้ว โดยแม่น้ำป่าสักยังสามารถรองรับน้ำจากจังหวัดเพชรบูรณ์เพิ่มได้อีก  ส่วนระดับน้ำของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ขณะนี้มีปริมาณน้ำร้อยละ  42.04 ของความจุอ่างเก็บน้ำ ยังมีความสามารถที่จะรองรับน้ำได้อีกเป็นจำนวนมาก

           พร้อมกันนี้ นายศรีชัย ตันฑะโสภณ นายอำเภอชัยบาดาล ได้นำข้าวสาร อาหารแห้งและน้ำดื่ม มาร่วมบริจาคช่วยเหลือประชาชนชาวบ้านหนองยายโต๊ะที่ประสบอุทกภัย ขณะที่นายวชิระ เกตุพันธ์ นายอำเภอท่าหลวง ได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ให้แก่อำเภอลำสนธิ ผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี จำนวน 26,500 บาทพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค และช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอำเภอชัยบาดาล จำนวน 10,000 บาทพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคด้วย  

จำนวนคนอ่าน 121 คน จำนวนคนโหวต 0 คน