เกาะติดลพบุรี
ข้าราชการและประชาชนชาวลพบุรี ร่วมทำดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายในหลวงรัชกาลที่ 9

วันที่ 4 ส.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 75 คน)

วันที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30  น. ที่ บริเวณห้องโถง ชั้น1 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี  ข้าราชการสำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลพบุรี และประชาชนที่มาติดต่อราชการ ร่วมกิจกรรมทำดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นการแสดงความรัก ความสามัคคี และบูรณาการ การมีส่วนร่วมของภาคราชการและประชาชน สำหรับการทำดอกไม้จันทน์ครั้งนี้ มีวิทยากรที่ผ่านการอบรมจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี มาสอนการทำดอกไม้จันทน์ "ดอกดารารัตน์"และ"ดอกพิกุล"จากเปลือกข้าวโพด สำหรับดอกพิกุลเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดลพบุรี  ดอกไม้จันทน์ที่ผลิตได้ทั้งหมดนี้ จะส่งมอบให้กับจังหวัดลพบุรี เพื่อใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ฯ ของจังหวัดลพบุรี ต่อไป

            ข้าราชการและประชาชนที่มาร่วมทำดอกไม้จันทน์ ต่างกล่าวถึงความรู้สึกที่ได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ว่า มาทำด้วยใจถึงแม้จะเป็นสิ่งเล็กน้อยแต่เป็นสิ่งที่พวกเราทำได้ และอยากเป็นส่วนหนึ่งของการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อส่งเสด็จเป็นครั้งสุดท้าย และเป็นความภูมิใจที่เห็นคนไทยทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อพระองค์ท่าน

จำนวนคนอ่าน 76 คน จำนวนคนโหวต 0 คน