เกาะติดลพบุรี
ข้อความประชาสัมพันธ์

วันที่ 8 พ.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 38 คน)

สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าทั้งในประเทศและต่างประเทศ                 ทั่วทุกมุมโลก ร่วมส่งภาพแห่งความทรงจำและระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ในมุมมองต่าง ๆ และภาพการทำกิจกรรมจิตอาสาของประชาชน                                        จิตอาสาในทุกกิจกรรม  ที่ได้บันทึกภาพไว้   นับแต่วันเสด็จสวรรคต วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙                  โดยสามารถจัดส่งภาพเป็น ๒  ช่วง คือ  ช่วงแรก  ตั้งแต่วันที่ ๑๓  ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐  และช่วงที่สอง  หลังพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สามารถติดตามรายละเอียดและส่งภาพทางเว็บไซต์https://photokingrama9.ohm.go.th   (อ่านว่าเว็บไซต์ โฟโต้ คิงรามา นาย ด๊อท โอเอชเอ็ม ด๊อท จีโอ ด๊อท ทีเอช)  ทางไปรษณีย์ที่

               -สำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ ๙๐๔ พระที่นั่งอัมพรสถาน ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

               - ฝ่ายทะเบียนกองกลาง อาคาร ๖๐๑ สำนักพระราชวัง (สนามเสือป่า) ถนนศรีอยุธยา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

               - กองเผยแพร่พระราชกรณียกิจ สำนักพระราชวัง อาคารศาลาลูกขุนใน                              ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

จำนวนคนอ่าน 39 คน จำนวนคนโหวต 0 คน