เกาะติดลพบุรี
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการช็อปช่วยชาติ เริ่ม ๑๑ พ.ย.-๓ ธ.ค.๒๕๖๐ หักภาษีได้ ๑๕,๐๐๐ บาท กระตุ้นเศรษฐกิจได้ ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท

วันที่ 8 พ.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 48 คน)

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  เปิดเผยว่า                   ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี ๒๕๖๐(มาตรการช็อปช่วยชาติ) ซึ่งจะเป็นการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับการซื้อสินค้า หรือรับบริการจากผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ระหว่างวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน-๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท โดยการซื้อสินค้าและรับบริการจะต้องเป็นการซื้อสินค้าและรับบริการในประเทศเท่านั้น และสินค้านั้นไม่รวมถึงสุรา เบียร์ ไวน์ ยาสูบ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ น้ำมัน เรือ ก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ ส่วนบริการไม่รวมถึงการจ่ายค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว และการจ่ายค่าที่พักในโรงแรม ทั้งนี้การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจะทำให้               รัฐสูญเสียรายได้กว่า ๒,๐๐๐ ล้านบาท แต่จะเป็นการช่วยเพิ่มยอดขายสินค้าและบริการ  คาดว่าจะสร้างมูลค่าได้กว่า ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท รวมทั้งยังส่งผลดีต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมให้ขยายตัวได้อีกร้อยละ ๐.๕๐

              ทางด้าน พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า                    ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี  อนุมัติให้มีวันหยุดช่วงปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑ รวม ๔ วัน คือ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ – ๒ มกราคม ๒๕๖๑  ทั้งนี้ เนื่องจากวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ตรงกับ              วันเสาร์ ถือเป็นวันหยุดประจำเดือน และวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ตรงกับวันอาทิตย์ ถือเป็นวันหยุดประจำปีและวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นวันขึ้นปีใหม่ ซึ่งตรงกับวันจันทร์ เป็นวันหยุดประจำปี ทั้งนี้ ตามหลักการของคณะรัฐมนตรี ถ้ากรณีที่วันหยุดประจำปีตรงกับวันหยุดประจำเดือน คือวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ให้นับชดเชยวันหยุดไปอีก ๑ วัน คือ วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๑                         เพิ่มอีกหนึ่งวัน

จำนวนคนอ่าน 49 คน จำนวนคนโหวต 0 คน