เกาะติดลพบุรี
อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เตรียมจัดงาน "ตามหาฟักทองของดีพัฒนานิคม

วันที่ 17 พ.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 614 คน)

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา 14.00 น. ที่แปลงฟักทองช่องเขาสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ว่าที่ร้อยตรีทรงพล  แป้นแก้ว  นายอำเภอพัฒนานิคม  นายพศวัตร์ รักดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา พร้อมด้วย ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน"ตามหาฟักทอง  ของดีพัฒนานิคม" โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน - ๓ ธันวาคม๒๕๖๐ณ ตลาดเจริญทรัพย์ ซอย ๑๒ ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม                       จังหวัดลพบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์ฟักทอง ของดีอำเภอพัฒนานิคมให้เป็นที่รู้จัก  เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี อีกทั้งเป็นการสร้างตลาดเกษตรกรพบผู้บริโภคโดยตรง กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย นิทรรศการด้านการเกษตร การแสดงขบวนพาเหรดแฟนซีฟักทอง การแสดงของกลุ่มชาติพันธุ์  การประกวดแกะสลักฟักทอง การประกวดอาหารจานเด็ดจากฟักทอง การแสดงของศิลปินนักร้อง และการเปิดร้านจำหน่ายฟักทองและผลผลิตชุมชน   

        จากอดีตอำเภอพัฒนานิคม เป็นแหล่งการเพาะปลูก  พืชไร่ที่สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร  เช่น น้อยหน่า  ฟักทอง เป็นต้น  ซึ่งปัจจุบันพื้นที่ได้ถูกปรับเปลี่ยนไปสู่ด้านอุตสาหกรรม แต่ยังมีเกษตรกรที่ปลูกฟักทอง เพื่อนำไปจำหน่ายเป็นรายได้เสริม  จากนโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนการเพาะปลูกของเกษตรกรที่ปลูกพืชซ้ำๆ มาเป็นการปลูกพืชหมุนเวียนให้สอดคล้องกับฤดูกาล  เพื่อเป็นการลดความสูญเสียและสร้างความพอเพียงแบบยั่งยืน   โครงการปลูกฟักทอง จึงเริ่มขึ้นโดยมีภาครัฐและภาคเอกชน อำเภอพัฒนานิคม ร่วมกันรณรงค์ส่งเสริมและปลูกฟักทองรูปแบบเกษตรอินทรีย์ หรือOrganic  และการปลูกฟักทองด้วยผึ้ง ซึ่งผลผลิตฟักทองปีนี้ จะออกมาช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ ประมาณ ๒๐,๐๐๐ กิโลกรัม  

          จึงขอเชิญชวนทุกท่านที่สนใจ "ตามหาฟักทอง ของดีพัฒนานิคม" ได้ระหว่างวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน-๓ ธันวาคม นี้ ที่ตลาดเจริญทรัพย์ ซอย ๑๒ ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

จำนวนคนอ่าน 615 คน จำนวนคนโหวต 0 คน