เกาะติดลพบุรี
เปิดทุ่งทานตะวัน อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี บานสะพรั่ง พร้อมรับนักท่องเที่ยว “ทานตะวันบานที่บ้านหัวดง ตำบลคลองเกตุ”

วันที่ 24 พ.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 22 คน)

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. ที่ทุ่งทานตะวัน หมู่ที่ 5 บ้านหัวดง ตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี นายบุญเติม เรณุมาศ ปลัดจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว"ทานตะวันบานที่บ้านหัวดง ตำบลคลองเกตุ”ประจำปี 2560 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ ได้ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลคลองเกตที่เก็บเกี่ยวผลผลิตหลักแล้ว ปรับเปลี่ยนพื้นที่มาปลูกต้นทานตะวัน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชทางเลือกอื่นนอกจากการทำนา เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดลพบุรี ส่งเสริมการมีงานทำ ก่อให้เกิดการจ้างงาน และสนับสนุนการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น อีกทั้งเพื่อให้เกษตรกรในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันในชุมชนของตนเอง

        ในช่วงเดือนพฤศจิกายน  เป็นช่วงที่สภาพอากาศมีความหนาวเย็น เหมาะสมกับการท่องเที่ยวและพักผ่อน  ประกอบกับเป็นช่วงที่ทานตะวันกำลังออกดอกบานสะพรั่ง   ทำให้สภาพภูมิทัศน์มีความสวยงามเหมาะสมกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่ง   ซึ่งนักท่องเที่ยวจำนวนมากต่างหลั่งไหลมาชมความสวยงามของทุ่งทานตะวันที่บ้านหัวดง ตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรงแห่งนี้อย่างไม่ขาดสาย  นักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการรถไถเพื่อการเกษตรจากบริเวณวัดหัวดง  ลัดเลาะชมทุ่งทานตะวันตามทุ่งต่างๆ  ในพื้นที่ หมู่ 5 หมู่ 7 และ หมู่ 10 ซึ่งเป็นพื้นที่ต่อเนื่องกันรวม 2,000 ไร่  ซึ่งจะบานให้นักท่องเที่ยวได้ชมไปจนถึงเดือนมกราคมปีหน้า

จำนวนคนอ่าน 23 คน จำนวนคนโหวต 0 คน