เกาะติดลพบุรี
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมอบรถจักรยานเพื่อน้อง ในโครงการ “มอบจักรยาน 7,000 คัน ปันรัก...สู่โรงเรียนขาดแคลน” ที่จังหวัดลพบุรี

วันที่ 24 พ.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 46 คน)

    วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ที่ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคม เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในโครงการ"มอบจักรยาน 7,000 คัน ปันรัก...สู่โรงเรียนขาดแคลน” โดยมี นายไพรัตน์ เอื้อชูยศ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนมอบรถจักรยานจำนวน  333  คัน ให้กับนายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เพื่อนำมอบให้กับนักเรียนขาดแคลนในพื้นที่จังหวัดลพบุรีต่อไป  สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อมอบรถจักรยานให้กับนักเรียนในพื้นที่ต่างจังหวัดที่มีฐานะยากจนและบ้านอยู่ห่างไกลจากโรงเรียน สำหรับยืมใช้ในระหว่างเรียน เพื่อให้นักเรียนสามารถเดินทางมาเรียนหนังสือได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งเมื่อนักเรียนที่ได้รับรถจักรยานในรุ่นนี้เรียนจบแล้ว จะต้องส่งมอบรถจักรยานสู่รุ่นน้องต่อไป โดยคณะครู อาจารย์ และนักเรียนจะต้องร่วมกันรับผิดชอบ ดูแลรถจักรยานให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ เพื่อให้สามารถส่งต่อสู่นักเรียนรุ่นต่อไปได้  ซึ่งเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้ดีขึ้น

    สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้จัดทำโครงการส่งมอบรถจักรยานในโครงการฯให้นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ในปี 2559 – 2560  มีเป้าหมายรวมจำนวน 7,000 คัน โดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี ได้สนับสนุนรถจักรยาน จำนวน 121 คัน นอกจากนี้ ยังได้รับการสนับสนุนรถจักรยานจากมูลนิธิพัฒนาสภาอุตสาหกรรม จำนวน 50 คัน และนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร จำนวน 162 คัน รวมได้รับการสนับสนุนรถจักรยานในการมอบในครั้งนี้ ทั้งหมด 333 คัน 

จำนวนคนอ่าน 47 คน จำนวนคนโหวต 0 คน