เกาะติดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี เชิญเที่ยวทุ่งทานตะวันบานที่เขาโด่ อำเภอเมืองลพบุร

วันที่ 25 พ.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 42 คน)

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 น. ที่ บริเวณเขาจีนแล หมู่ 7 ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันแถลงข่าวงาน "เทศกาลทานตะวันบาน ที่เขาโด่" เป็นทุ่งทานตะวันที่กำลังออกดอกเบ่งบาน มีฉากหลังเป็นภูเขาสูงรูปร่างแปลกตา ที่ชาวบ้านเรียกกันว่า เขาเที่ยง หรือ เขาโด่ ซึ่งบรรดานักถ่ายภาพได้ขนานนามว่า เป็นจุดถ่ายภาพทุ่งทานตะวันที่สวยงามอีกจุดหนึ่งของจังหวัดลพบุรี สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรี และเสริมสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกทานตะวัน โดยมีพื้นที่ปลูกทานตะวันบริเวณนี้ ประมาณ 1,500 ไร่ โดยช่วงที่ดอกทานตะวันเริ่มแย้มกลีบบาน จะอยู่ในช่วงเดือน พฤศจิกายน - มกราคม ของทุกปี  สำหรับจังหวัดลพบุรีมีทุ่งทานตะวัน ทั้งในเขตอำเภอเมืองลพบุรี(บริเวณเขาจีนแล ตำบลนิคมสร้างตนเอง ตำบลโคกตูม) อำเภอพัฒนานิคม  และอำเภอโคกสำโรง นักท่องเที่ยวสามารถเลือกชมความสวยงามของทุ่งทานตะวันไปตามอำเภอต่างๆ และแวะถ่ายรูปเพื่อสัมผัสความงดงามได้ตามใจชอบ นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากทานตะวัน การจำหน่ายของที่ระลึก และกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของเกษตรกรในพื้นที่ด้วย
          นอกจากทุ่งทานตะวันเหล่านี้จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ให้กับจังหวัดลพบุรีแล้ว ทานตะวันยังเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นเมล็ดที่สามารถนำมาสกัดเป็นน้ำมันปรุงอาหาร หรืออบแห้งเพื่อรับประทานและสารพัดประโยชน์ของทานตะวันอีกมากมาย นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวทุ่งทานตะวันที่เขาโด่แล้ว ท่านสามารถแวะเยี่ยมเยือนสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในละแวกใกล้เคียงได้ อาทิ นมัสการศาลพระกาฬ ศาลศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองลพบุรี เยี่ยมชมพระปรางค์สามยอด พระราชวังนารายณ์ราชนิเวศน์ อ่างซับเหล็ก และเขาตระกล้าทอง เป็นต้น
จำนวนคนอ่าน 43 คน จำนวนคนโหวต 0 คน