เกาะติดลพบุรี
สำนักงานไปรษณีย์เขต 1 จัดงาน "ที่ระลึกวันไปรษณีย์โลก" ประจำปี 2560 ที่จังหวัดลพบุร

วันที่ 25 พ.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 56 คน)

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. ที่ บริเวณ ชั้น 1 ห้างโรบินสันลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้จัดงาน "วันที่ระลึกวันไปรษณีย์โลก" ประจำปี 2560 โดยมี นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงการก่อตั้งไปรษณีย์โลก ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการวางรากฐานในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันของประเทศทั่วโลก ให้สามารถติดต่อกันได้ ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน มีการกำหนดค่าธรรมเนียมที่เป็นธรรม ไม่มีการกักกันจดหมาย เพื่อให้เกิดการสื่อสารที่เป็นสากลมากยิ่งขึ้น ซึ่งวันไปรษณีย์โลก(Word Post Day) ตรงกับวันที่ 9 ตุลาคม ของทุกปี ถือเป็นวันสำคัญของไปรษณีย์ทั่วโลก ในโอกาสรวมตัวกันเป็นเครือข่ายผู้ให้บริการด้านการขนส่งข่าวสาร สิ่งของ ส่งสินค้า และส่งเงิน ซึ่งมีสมาชิกมากกว่า 5 ล้านคน รวมทั้งสิ้น 192 ประเทศ ครอบคลุมเครือข่ายทั่วโลก โดยมีสหภาพสากลไปรษณีย์ Universal Postal Union หรือ UPU เป็นศูนย์กลาง ไปรษณีย์ไทยในฐานะสมาชิกฯ ได้ให้ความสำคัญและร่วมจัดงานเพื่อเฉลิมฉลองวันไปรษณีย์โลกต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 58 แล้วและเนื่องจากเดือนตุลาคม 2560 เป็นช่วงครบรอบ 1 ปี การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 การจัดงานจึงได้กำหนดขึ้นภายใต้แนวคิด"ปณิธานพ่อสร้างไว้ สานต่อความเติบโตใหญ่ให้ชุมชน"
        สำหรับจังหวัดลพบุรี สำนักงานไปรษณีย์เขต 1 ได้กำหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2560 ณ บริเวณ ชั้น 1 ห้างโรบินสันลพบุรี ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ นิทรรศการ "ปณิธานพ่อสร้างไว้ สานต่อความเติบโตใหญ่ให้ชุมชน"ผ่านดวงตราไปรษณียากร การเขียนไปรษณียบัตรให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน 5 จังหวัดชายแดนใต้ กิจกรรมประกวดการพูด พูดถึงพ่อ พ่อหลวงของแผ่นดิน รัชกาลที่ 9 หัวข้อ"ปณิธานพ่อสร้างไว้ สานต่อความเติบโตใหญ่ให้ชุมชน" กิจกรรมถ่ายภาพทำ I-Stamp การจำหน่ายตราไปรษณียากรสะสม สิ่งของสะสม สินค้าไปรษณีย์ที่หายาก การประกวดขับร้องเพลงของพ่อ บทเพลงพระราชนิพนธ์ ตลอดจนส่งเสริมและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน
จำนวนคนอ่าน 57 คน จำนวนคนโหวต 0 คน