เกาะติดลพบุรี
ผู้ว่าฯลพบุรี เปิดงาน "เทศกาลทานตะวันบานที่เขาโด่"

วันที่ 2 ธ.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 70 คน)

วันที่ 2 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 น. ที่ บริเวณเขาจีนแล หมู่ 7 ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี และนายแปลก เทพรักษ์ นายอำเภอเมืองลพบุรี ร่วมเปิดงาน "เทศกาลทานตะวันบาน ที่เขาโด่" ซึ่งเป็นทุ่งทานตะวันที่มีฉากหลังเป็นภูเขาสูงรูปร่างแปลกตา ที่ชาวบ้านเรียกกันว่า เขาเที่ยง หรือ เขาโด่ ซึ่งบรรดานักถ่ายภาพได้ขนานนามว่า เป็นจุดถ่ายภาพทุ่งทานตะวันที่สวยงามอีกจุดหนึ่งของจังหวัดลพบุรี สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลและของจังหวัดลพบุรี ในด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมอื่นๆ อาทิ การท่องเที่ยวรถไฟลอยน้ำ ชมเขื่อนของพ่อ การเที่ยวชมพระนารายณ์ราชนิเวศน์ กราบไหว้ศาลพระกาฬ การให้อาหารลิงบริเวณพระปรางค์สามยอด เป็นต้น โดยหวังว่านักท่องเที่ยวจะมาเที่ยวลพบุรีมากขึ้น จะทำให้พี่น้องประชาชนคนลพบุรี มีรายได้จากการขายบริการด้านต่างๆ อาทิ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ สินค้าOTOP สินค้าเกษตร รายได้จากที่พัก และอาหารการกินต่างๆ โดยมีพื้นที่ปลูกทานตะวันรอบเขาจีนแล ประมาณ 1,500 ไร่ นอกจากทุ่งทานตะวันเหล่านี้จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ให้กับจังหวัดลพบุรีแล้ว ทานตะวันยังเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นเมล็ดที่สามารถนำมาสกัดเป็นน้ำมันปรุงอาหาร หรืออบแห้งเพื่อรับประทานและสารพัดประโยชน์ของทานตะวันอีกมากมาย โดยช่วงที่ดอกทานตะวันเริ่มแย้มกลีบบาน จะอยู่ในช่วงเดือน พฤศจิกายน - มกราคม ของทุกปี  สำหรับจังหวัดลพบุรีมีทุ่งทานตะวัน ทั้งในเขตอำเภอเมืองลพบุรี(บริเวณเขาจีนแล ตำบลนิคมสร้างตนเอง ตำบลโคกตูม) อำเภอพัฒนานิคม  และอำเภอโคกสำโรง นักท่องเที่ยวสามารถเลือกชมความสวยงามของทุ่งทานตะวันไปตามอำเภอต่างๆ และแวะถ่ายรูปเพื่อสัมผัสความงดงามได้ตามใจชอบ   

จำนวนคนอ่าน 71 คน จำนวนคนโหวต 0 คน