เกาะติดลพบุรี
ประชาชนชาวจังหวัดลพบุรี ร่วมสรงน้ำหลวงพ่ออลงกรต ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทย ประจำปี 2561

วันที่ 17 เม.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 23 คน)

วันที่ 16 เม.ย.61  เวลา 13.00 น. ประชาชนชาวจังหวัดลพบุรี ได้ร่วมกันประกอบพิธีสรงน้ำพระราชวิสุทธิประชานาถ หลวงพ่ออลงกรต เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี เพื่อขอพรให้เกิดความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว สืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย ในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทย ประจำปี 2561

     พระราชวิสุทธิประชานาถ หลวงพ่ออลงกรต เป็นพระผู้ส่งเสริมให้กับสังคมมีความเสียสละเอื้ออาทรเพื่อนมนุษย์ ปลุกจิตสำนึกให้มีความเมตตา และมนุษยธรรม อันนำไปสู่ความคิดตามวิถีทางพระพุทธศาสนา โดยมีพระสงฆ์ แพทย์ พยาบาลอาสาสมัครเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยร่วมกันควบคุมปริมาณการเผยแพร่โรคเอดส์ช่วยให้ชุมชนไม่แสดงความรังเกียจ นอกจากนี้ยังจัดสาธารณกุศลสงเคราะห์ เช่น ที่พักอาศัย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค ให้กับผู้ป่วยทุกคน แม้กระทั่งการจัดการฌาปนกิจศพ ด้วย

จำนวนคนอ่าน 24 คน จำนวนคนโหวต 0 คน