เกาะติดลพบุรี
กองทัพอากาศ สาธิตการฝึกให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ(HA/DR) ที่ จ.ลพบุรี

วันที่ 10 ส.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 23 คน)

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ นายทหารชั้นผู้ใหญ่กองทัพอากาศ ผู้ช่วยทูตทหารจากกลุ่มประเทศอาเซียนและมิตรประเทศ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลพบุรี ผู้แทนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี เดินทางมาร่วมชมการฝึกให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ ณ ฝูงบิน 203 กองบิน 2 จังหวัดลพบุรี ซึ่งกองทัพอากาศได้จัดการฝึกดังกล่าวขึ้นเป็นครั้งแรก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชน องค์กร และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศได้รับทราบขีดสมรรถนะของกำลังทางอากาศ ตลอดจนเกิดความเชื่อมั่นในการปฏิบัติภารกิจให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติของกองทัพอากาศ และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับหน่วยเกี่ยวข้องของกองทัพอากาศตามมาตรฐานวิธีปฏิบัติงานการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติของกองทัพอากาศอาเซียน(ASAEN Air Forces Standard Operating Procedure on Humanitarian Assistance and Disaster Relief : AAF SOP on HADR)

          ทั้งนี้เมื่อปี พ.ศ. 2560 กองทัพอากาศโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ได้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ ในพื้นที่อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นพื้นที่น้ำท่วมล้อมรอบ ถนนถูกตัดขาด และไม่สามารถส่งถุงยังชีพทางบกได้ โดยกองทัพอากาศได้จัดตั้งศูนย์สั่งการและควบคุมบริเวณพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยและมีความเหมาะสมกับประสิทธิภาพการรับสัญญาณ VDL (Video Downlink) พร้อมนำเครื่องบินโจมตีแบบธุรการที่ 2 (Peacemaker) ทำการบินสำรวจและถ่ายภาพพื้นที่ประสบภัยพร้อมส่งสัญญาณกลับมายังศูนย์สั่งการและควบคุมภาคพื้นดินแบบใกล้เคียงความจริง(Near Real Time) เพื่อกำหนดพื้นที่เป้าหมายในการส่งถุงยังชีพ ซึ่งมีตำแหน่งที่ไม่ใกล้กับบ้านเรือนของประชาชนมากนัก เพื่อป้องกันผลกระทบจากแรงลมที่เกิดจากใบพัดของอากาศยาน จากนั้นจึงสั่งการให้เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์แบบที่ 11 (EC-725) บินเข้าไปยังพื้นที่เป้าหมายเพื่อทำหน้าที่ในการลำเลียงและส่งถุงยังชีพในพื้นที่ถูกตัดขาดต่อไป

          สำหรับการฝึกให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติในครั้งนี้ เป็นความต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาในการใช้ขีดความสามารถกำลังทางอากาศช่วยเหลือประชาชน โดยสมมติให้เกิดสถานการณ์ภัยพิบัติในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี และหน่วยเกี่ยวข้องได้ร้องขอให้กองทัพอากาศดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ ซึ่งกองทัพอากาศได้นำการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง

จำนวนคนอ่าน 24 คน จำนวนคนโหวต 0 คน