เกาะติดลพบุรี
กรมรบพิเศษที่ 1 ค่ายวชิราลงกรณ์ ตรวจความพร้อมเต็มรูปแบบ กองร้อยช่วยเหลือประชาชน ก่อนออกปฎิบัติงาน ในพื้นที่เสี่ยง ช่วงฤดูน้ำหลาก ของลุ่มน้ำป่าสักตอนบน

วันที่ 24 ส.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 32 คน)

วันที่ 24 สิงหาคม 2561 พันเอก ปริญญา วีระเดชชูชีพ รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จังหวัดลพบุรี พร้อมคณะ นายทหารจากศูนย์บรรเทาสาธารณะภัยหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ร่วมตรวจความพร้อม ด้านการจัดกำลังพล สิ่งอุปกรณ์  ชุดปฐมพยาบาล อุปกรณ์ช่วยชีวิต ชุดปฏิบัติการค้นหากู้ภัย เครื่องมือติดต่อสื่อสาร และยานพาหนะ รถยนต์บรรทุกแบบยกสูง เรือยาง เรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์ รถครัวสนามเคลื่อนที่  ในการเตรียมความพร้อมเต็มรูปแบบ ของกองร้อยช่วยเหลือประชาชน กรมรบพิเศษที่ 1 ค่ายวชิราลงกรณ์ พลร่มป่าหวาย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์บรรเทาสาธารณะภัยหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ณ บริเวณลานสนามบิน ค่ายวชิราลงกรณ์ จังหวัดลพบุรี

        ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ออกปฏิบัติการ เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชน ตามที่ศูนย์บรรเทาสาธารณะภัยกองทัพบกกำหนด หากเกิดสถานการณ์อุทกภัยขึ้น เพื่อช่วยเหลือประชาชน ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอสนธิ จังหวัดลพบุรี ซึ่งอยู่ห่างจากที่ตั้งหน่วย ประมาณ 125 กิโลเมตร และอยู่ตอนบนของลุ่มน้ำป่าสัก โดยกรมรบพิเศษที่ 1 มีพื้นที่รับผิดชอบ รวม 6 ตำบล 49 หมู่บ้าน ของอำเภอสนธิ และมักประสบปัญหาน้ำล้ยตลิ่ง และท่วมซ้ำซากเป็นประจำทุกปี 

       ซึ่ง รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ได้ฝากความห่วงใยมายังกำลังพลทุกนาย และ ได้เน้นย้ำให้กำลังพลของหน่วย ได้มีความพร้อม อยู่เสมอ และ สามารถออกปฏิบัติงานได้ทันที่ ภายใน 24 ชั่วโมง เมื่อได้รับการร้องขอด้วย

จำนวนคนอ่าน 33 คน จำนวนคนโหวต 0 คน