เกาะติดลพบุรี
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดชัยบาดาล

วันที่ 14 ส.ค. 2555 )

วันจันทร์ที่ ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๕๕ เวลา ๑๕ .๐๐ น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร  เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร เพื่อทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดชัยบาดาล  อำเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี ณ อาคารที่ทำการศาลจังหวัดชัยบาดาล  อำเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี โดยมีนายฉัตรชัย  พรหมเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายวัชระ  ทิพย์พิลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายธนาคม  จงจิระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี  นายไพโรจน์  วายุภาพ  ประธานศาลฎีกา  นายวิรัช  ชินวินิจกุล  เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม  นายอุดม  สิทธิวิรัชธรรม  อธิบดีผู้พิพากษา ภาค ๑  นางมณีรัตน์  พันธุ์โกศล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยบาดาลและข้าราชการศาลยุติธรรมชั้นผู้ใหญ่  พร้อมด้วยข้าราชการ  พ่อค้า  ประชาชน  จำนวนมากเฝ้ารอรับเสด็จฯและชื่นชมพระบารมีอย่างเนืองแน่น

               สำหรับศาลจังหวัดชัยบาดาล จัดสร้างขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี พุทธศักราช ๒๕๓๗ อาคารที่ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี ๒๕๔๘ เป็นอาคารสูง ๒ชั้น มีห้องพิจารณาคดี ๘ ห้อง และเครื่องมืออุปกรณ์ทันสมัย เหมาะสมที่จะใช้เป็นสถานที่ประสิทธิ์ประสาทความยุติธรรมให้แก่ประชาชน โดยมีพระราชกฤษฎีกาเปิดทำการตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ มีเขตอำนาจในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีในท้องที่ ๕ อำเภอ ได้แก่ อำเภอชัยบาดาล,โคกเจริญ, ท่าหลวง, สระโบสถ์ และลำสนธิ ในจังหวัดลพบุรี

จำนวนคนอ่าน 423 คน จำนวนคนโหวต 0 คน