เกาะติดลพบุรี
ชาวลพบุรีร่วมใจ กวาดล้างโรคภัย ถวายเป็นพระราชกุศล

วันที่ 16 ส.ค. 2555 )

บ่ายวานนี้(15  สิงหาคม 2555)เวลา 13.30 น. ที่เทศบาลตำบลเขาพระงาม  อำเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี  นายธนาคม จงจิระ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน เปิดงาน ชาวลพบุรีรวมใจ กวาดล้างโรคภัย ถวายเป็นพระราชกุศล  เพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  และเพื่อให้ทุกภาคส่วน รวมทั้งประชาชนชาวจังหวัดลพบุรีเกิดกระแสตื่นตัวในการป้องกันโรค มือ เท้า ปาก อย่างเข้มแข็งจริงจังและมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งหวังให้ประชาชนชาวลพบุรีทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์  

                   จากข้อมูลรายงานสถานการณ์โรคมือ เท้า ปากตั้งแต่วันที่1 มกราคมถึงวันที่4 สิงหาคม 2555 พบว่ามีผู้ป่วยทั่วประเทศรวม 23,312 รายเสียชีวิต 2 ราย จังหวัดลพบุรีพบผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปากจำนวน 372 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต มีผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก เป็นอันดับที่ 27 ของประเทศ ขณะนี้ยังพบการเกิดโรคอย่างต่อเนื่อง พบผู้ป่วยกระจายอยู่ในทุกอำเภอ จึงจำเป็นต้องเร่งรัดการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคให้เข้มแข็งจริงจังและต่อเนื่อง

                   นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการโรคติดต่อที่ควรรู้ กิจกรรมล้างทำความสะอาดศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาพระงาม กิจกรรมล้างทำความสะอาดเครื่องเล่นเด็กเล็กในสนามเด็กเล่นเทศบาลตำบลเขาพระงาม อีกด้วย    
จำนวนคนอ่าน 110 คน จำนวนคนโหวต 0 คน