เกาะติดลพบุรี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพวงมาลา วางหน้าหีบศพ ทหารพรานผู้เสียชีวิตจากการถูกผู้ก่อเหตุรุนแรงใช้อาวุธลอบยิง ที่บ้านกูจิงลือปะ ตำบลเฉลิม อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 24 ส.ค. 2555 )

ค่ำวานนี้(23 สิงหาคม 55)เวลา 18.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ  ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เชิญพวงมาลาหลวง และพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ไปวางที่หน้าหีบศพ จ่าสิบเอก บังเอิญ พันธุ์อยู่  อายุ 49 ปี สังกัดกรมทหารพรานที่ 45 ซึ่งเสียชีวิตจากการถูกผู้ก่อเหตุรุนแรงใช้อาวุธลอบยิง ที่บ้านกูจิงลือปะ ตำบลเฉลิม อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาสมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2555 เวลา 10.05 น. ที่ผ่านมา โดยตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดดงสวอง  ตำบลเขาสามยอด  อำเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี
               ในโอกาสนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์ เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประทาน วางที่หน้าหีบศพด้วย สร้างความปลาบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณแก่ครอบครัวพันธุ์อยู่ อย่างหาที่สุดมิได้ โดยจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพ จ่าสิบเอกบังเอิญ พันธุ์อยู่ ในวันเสาร์ ที่ 25 สิงหาคม 2555 เวลา 16.00 น.

ที่ ฌาปณสถานวัดดงสวอง  อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

จำนวนคนอ่าน 224 คน จำนวนคนโหวต 0 คน