เกาะติดลพบุรี
โครงการ “รัฐบาลพบประชาชน ทุนเพื่อคุณภาพชีวิต” จังหวัดลพบุรี

วันที่ 25 ส.ค. 2555 )

ตามที่รัฐบาลได้กำหนดจัดงาน "รัฐบาลพบประชาชน ทุนเพื่อคุณภาพชีวิต ” โดยกำหนดจัดงานพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันนี้( 25 ส.ค.55 ) และวันพรุ่งนี้ 26 สิงหาคม 2555 ซึ่งในส่วนของจังหวัดลพบุรี จัดงานที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  โดยมีนายฉัตรชัย พรหมเลิศ  ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน มีหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก  การจัดงาน"รัฐบาลพบประชาชน ทุนเพื่อคุณภาพชีวิต” มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ประชาชนรับรู้และมีความเข้าใจในโครงการและผลงานของรัฐบาล พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลด้านสิทธิประโยชน์ต่างๆและใช้สิทธิในโครงการนั้นๆได้ทันที        อีกทั้งเพื่อให้คนไทยเข้าถึงนโยบายด้านการเงินของรัฐบาล เข้าถึงแหล่งเงินทุนต่าง ๆ จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ภายในงานมีการนิทรรศการ ผลงานตามนโยบายของรัฐบาล การออกบูทให้คำปรึกษาโครงการเกี่ยวกับกองทุน ช่องทางการเข้าถึงแหล่งทุนต่างๆ อาทิ โครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  โครงการกองทุนตั้งตัวได้   โครงการกองทุนพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน และชุมชน  (SML) โครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โครงการพักชำระหนี้ 3 ปี โครงการบ้านหลังแรก โครงการรถยนต์คันแรก  โครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกร โครงการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท และโครงการประกันภัยพืชผลเกษตรกร นอกจากนี้ ยังมีการให้บริการตรวจสุขภาพ   การออกร้านจำหน่ายสินค้า อุปโภค – บริโภค ราคาถูกมากมาย  การจำหน่ายสิ้นค้า OTOP  การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากโรงเรียนวินิตศึกษา โดยมีนายฉัตรชัย พรหมเลิศ  ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี  เป็นผู้มอบบัตรสินเชื่อให้เกษตรกรในงานดังกล่าวด้วย  
จำนวนคนอ่าน 131 คน จำนวนคนโหวต 0 คน