เกาะติดลพบุรี
จังหวัดลพบุรีบูรณะฟื้นฟูอาคารสถานที่และเสนาสนะของวัดที่ประสบอุทกภัยของคณะปกครองสงฆ์ภาค3

วันที่ 24 เม.ย. 2555 )

               บ่ายวันนี้( 24 เมษายน 2555) ที่ห้องประชุมโรงเรียนวินิตศึกษา  อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พระราชปริยัติสุธี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน เปิดการประชุมชี้แจงการติดตามตรวจสอบการบูรณะฟื้นฟูอาคารสถานที่และเสนาสนะของวัดที่ประสบอุทกภัย  คณะสงฆ์ภาค 3(จังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี)โดยมี ดร.รณยุทธ จิตรดอน ประธานคณะกรรมการติดตามฯ  คณะผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ได้มาประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้กับเจ้าอาวาสทุกวัดของคณะปกครองภาค 3 ที่ประสบอุทกภัย ให้มีความเข้าใจและดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม  บูรณฟื้นฟูอาคารสถานที่และเสนาสนะได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายและเจตนารมณ์ของรัฐบาลในการทำนุบำรุงกิจการพระพุทธศาสนาในทุกๆด้าน เพื่อให้สถาบันพระพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งทางด้านจิตใจของประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป                

จำนวนคนอ่าน 165 คน จำนวนคนโหวต 0 คน