เกาะติดลพบุรี
พิธีปิด “ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและดุลยภาพชีวิตสร้างคุณค่าแห่งตนในการเอาชนะยาเสพติด” รุ่นที่ 5 จังหวัดลพบุรี

วันที่ 8 ก.ย. 2555 )

วานนี้( 7 กันยายน2555) เวลา 10.00 น. ที่กองพลาธิการส่งกำลังทางอากาศ จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานปิดการอบรม ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและดุลยภาพชีวิตสร้างคุณค่าแห่งตนในการเอาชนะยาเสพติด รุ่นที่5 ของศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี  การจัดอบรม ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและดุลยภาพชีวิตสร้างคุณค่าแห่งตนในการเอาชนะยาเสพติดนี้ ได้จัดขึ้นตามโครงการค่ายบำบัดฟื้นฟู ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดในระบบสมัครใจบำบัด 1 ท้องถิ่น 1 ศูนย์บำบัด  ที่กำหนดให้ผู้เสพยาเสพติดที่สมัครใจเข้าสู่ระบบการบำบัด อบรมพัฒนาบุคลิกภาพแบบสมัครใจ โดยครั้งนี้กลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนและประชาชนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในอำเภอชัยบาดาล จำนวน 48 ราย ระยะเวลาหลักสูตร 9วัน8คืน โดนเริ่มตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2555และสิ้นสุดในวันที่ 7 กันยายน 2555 พร้อมที่จะคืนเยาวชนที่ดีกลับคืนสู่สังคมต่อไป

           การอบรมครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์ทีมวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอชัยบาดาลและโรงพยาบาลชัยบาดาล ส่วนสถานที่ฝึกและทีมครูฝึกในการจัดกิจกรรมจากกองพลาธิการส่งกำลังทางอากาศ ศูนย์สงครามพิเศษ จังหวัดลพบุรี 

จำนวนคนอ่าน 85 คน จำนวนคนโหวต 0 คน