เกาะติดลพบุรี
กองทัพบก ร่วมกับ คณะกรรมการอาชีวะศึกษา นำศิลปิน ดารา ตลก เยี่ยมบำรุงขวัญ สุภาพบุรุษอาชีวะ หลังผ่านการฝึก 8 สัปดาห์ ที่ ลพบุรี

วันที่ 8 ก.ย. 2555 )

         พ.ท. วันชนะ สวัสดี หรือ ผู้พันเบิร์ด รองโฆษกกองทัพบก พร้อมด้วย คณะกรรมการอาชีวะศึกษา ได้นำ เหล่าศิลปิน ดารา ตลก ตลอดจน คณะสื่อมวลชนแขนงต่างๆ เดินทางลงพื้นที่ โรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ ค่ายเอราวัณ จ.ลพบุรี เพื่อเยี่ยมบำรุงขวัญ นักเรียนอาชีวะ ในโครงการ สุภาพบุรุษอาชีวะ รุ่นแรก จำนวน 150 คน ซึ่ง 100 คน มาจากโรงเรียนอาชีวะภาคเอกชน 17 สถาบัน อีก 50 คน มาจากอาชีวะภาครัฐบาล 16 สถาบัน หลังผ่านการฝึกมาแล้ว จำนวน 8 สัปดาห์

         ซึ่งในช่วงการฝึก 4 สัปดาห์แรก จะเป็นช่วงของการละลายพฤติกรรม และที่เหลือจะเป็นการฝึกทางวิชาการ รวมถึงทัศนะศึกษาในสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ เศรษฐกิจพอเพียง ทั้งในค่ายทหาร รวมทั้งสถานที่สำคัญต่างๆ

        ทั้งนี้ พ.ท. วันชนะ สวัสดี รองโฆษกกองทัพบก  กล่าวว่า ตลอด 8 ที่ผ่านมา จากการติดตามประเมิลผล ถือเป็นที่น่าพอใจ มีพัฒนาการที่ดี ทั้ง 2 ด้าน       ทั้งด้านสภาพร่างกาย และ สภาพจิตใจ เยาวชนได้เห็นคุณค่าในตัวเอง และมีภูมิคุ้มกันในการดำรงชีวิตในอนาคต

         สำหรับกิจกรรมในช่วงบ่ายวันนี้ นักเรียนนักศึกษาได้จัดกิจกรรม ซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชน ทำความสะอาด วัดหลวงท้ายตลาด ตำบลท้ายตลาด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เป็นการนำทักษะวิชาชีพมาช่วยเหลือชุมชนในกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ เพื่อปลูกฝังจิตอาสาบริการสังคม และสร้างจิตสำนึกการเสียสละสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายหลักของโครงการในการเสริมสร้างให้เยาวชนเป็นคนดีที่ดี มีคุณภาพ สร้างภูมิคุ้มกัน สร้างการเห็นคุณค่าและศักยภาพในตนเองซึ่งการฝึกอบรม

 

จำนวนคนอ่าน 291 คน จำนวนคนโหวต 0 คน