เกาะติดลพบุรี
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานแจกันดอกไม้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

วันที่ 8 ก.ย. 2555 )

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงมีพระกรุณาโปรดให้ คุณ จิรฐิติกาญจน์ เรืองรักษ์ คุณข้าหลวงผู้ใหญ่ ประจำพระองค์ เป็นผู้แทนพระองค์ อัญเชิญแจกันดอกไม้พระราชทาน แด่ นาย ฉัตรชัย พรหมเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี       ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ในโอกาสที่ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ นาย ฉัตรชัย พรหมเลิศ ผู้ว่าฯราชการจังหวัดลพบุรี ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงความยินดี และขอบคุณ แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ที่ได้เคยรับใช้ถวายงานร่วมกับมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก ในการดูแลช่วยเหลือ       ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดลพบุรี เมื่อปี 2554 ที่ผ่านมาเป็นอย่างดี

             ทั้งนี้ นาย ฉัตรชัย พรหมเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้แสดงรู้สึกทราบซึ่งในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระองค์ เป็นอย่างยิ่ง และพร้อมที่จะเป็นข้าราชการที่ดี ตั้งใจปฏิบัติงานอย่างสุดกำลังความสามารถ เพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณ แด่พระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์ อีกด้วย 

จำนวนคนอ่าน 424 คน จำนวนคนโหวต 0 คน