เกาะติดลพบุรี
ผู้แทนพระองค์ มอบสิ่งของพระราชทานและเปิดงานสักการะเจ้าแม่กวนอิม องค์ต้นแบบ ปิดทองพระหัตถ์ และลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

วันที่ 11 ก.ย. 2555 )

         วันนี้(11 กันยายน)เวลา 09.30 น ณ ศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ลำนารายณ์  อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้พระกรุณาโปรดให้นายมนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีสักการะเจ้าแม่กวนอิมองค์ต้นแบบ ปิดทองพระหัตถ์ และลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และมอบสิ่งของพระราชทานให้กับประชาชน ด้วยมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และสมาคมวัฒนธรรมวิถีพุทธไทยจีน 2008 ได้จัดทำโครงการสร้างรูปเคารพพระอวโลกิเตศวร โพธิสัตว์กวนอิม องค์ใหญ่ที่สุดในโลก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุครบ 7 รอบ 84 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2554 และในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุครบ 7 รอบ 84 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2559  ประดิษฐาน ณ บ้านหินสี ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โดยได้กำหนดประกอบพิธีเททอง ณ จังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ สำหรับจังหวัดลพบุรี ได้กำหนดจัดงานสักการะ เจ้าแม่กวนอิม องค์ต้นแบบ ปิดทองพระหัตถ์ และลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพิธีเททองพระโพธิสัตว์กวนอิมในจังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ 17 - 25 กันยายน 2555  ณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

             จึงขอเชิญชวนประชาชน ได้ร่วมสักการะองค์ต้นแบบ พระโพธิสัตว์กวนอิม ปิดทอง พระหัตถ์ และลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยพร้อมเพรียงกัน

จำนวนคนอ่าน 130 คน จำนวนคนโหวต 0 คน